اطلاعیه تمدید مهلت ثبت نام و اعلام رشته محل های جدید دوره های کارشناسی علمی کاربردی

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

رشته محل های جدید دوره های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی بهمن ماه سال ۱۴۰۰ اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهلت ثبت نام مرحله پذیرش دوره مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفهای «ناپیوسته» نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی – کاربردی بهمن ماه سال ۱۴۰۰ تمدید شد.

به دنبال انتشار اطلاعیه و دفترچه راهنمای ثبت نام مرحله پذیرش دوره مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه ای «ناپیوسته» نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی – کاربردی بهمن ماه سال ۱۴۰۰، متقاضیان واجد شرایط می توانند با توجه به اعلام برخی اصلاحات و رشته محل های جدید تا پایان روز چهارشنبه اول دی ماه ۱۴۰۰ نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته اقدام کنند.

متقاضیان، ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق اطلاعیه و دفترچه راهنمای ثبتنام و انتخاب رشته مذکور و مندرجات این اطلاعیه، سایت سازمان سنجش مراجعه و نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته محل در این مرحله از پذیرش اقدام کنند.

ضمناً آن دسته از متقاضیانی که قبلاً نسبت به انتخاب کدرشته محل های تحصیلی اقدام کرده اند، می توانند در صورت تمایل تا چهارشنبه اول دی ماه ۱۴۰۰ نسبت به مشاهده و یا ویرایش کدرشته محل های انتخابی خود اقدام کنند.

رشته محل های جدید و اصلاحات مربوط به دفترچه راهنمای مرحله پذیرش بهمن ماه ۱۴۰۰ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور درج شده است.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار