امتحانات پایان ترم دانشجویان علوم پزشکی حضوری شد

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

معاونت آموزشی وزارت بهداشت بر حضوری شدن تمامی امتحانات پایان ترم دانشجویان علوم پزشکی تاکید کرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، ابوالفضل باقری فرد معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: به دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی اجازه داده می‌شود با تصویب شورای آموزش دانشگاه یا دانشکده در صورت لزوم برنامه ریزی لازم جهت افزایش بازه زمانی امتحانات پایان نیم سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ را تا حداکثر افزایش دو هفته به انجام رسانند.

او افزود: این افزایش بازه زمانی می‌تواند از قبل از تاریخ اعلام شده در تقویم نیم سال شروع شود؛ بنابراین روسای دانشگاه‌ها نتیجه اقدامات در این رابطه را به معاونت آموزشی وزارت بهداشت اعلام کنند.

شورای صنفی دانشجویان علوم پزشکی نیز اعلام کرد؛ جلسه‌ای بسیار مهم در سطح وزارت بهداشت با روسا و معاونین آموزشی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور برگزار شده است و در این جلسه دکتر باقری فرد معاون آموزشی وزارت بهداشت تاکید کرده است که باید تمامی امتحانات دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور به شکل حضوری برگزار شود.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار