ایجاد یک میلیون شغل تا پایان سال توسط صنایع پتروشیمی

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

محمدی مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از ایجاد یک میلیون شغل تا پایان سال توسط صنایع پتروشیمی خبر داد و گفت: در تلاش هستیم سهم منابع مربوط به مسئولیت‌های اجتماعی را برای سال ۱۴۰۱ به بالای ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ میلیارد تومان افزایش دهیم.
بهزاد محمدی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت بیان اینکه صنعت پتروشیمی در زمینه مسئولیت‌های اجتماعی نسبت به مردم مناطق مختلف دغدغه‌ای همیشگی دارد، توضیح داد: از آنجا که انتظارات از ما در این حوزه بالا است در تلاش هستیم، طی سال جاری با تخصیص بخشی از درآمد صنعت به این دغدغه‌ها بیش از گذشته پاسخ دهیم و در تلاش هستیم سهم مسئولیت‌های اجتماعی را برای سال 1401 به بالای 1000 تا 1500 میلیارد تومان افزایش دهیم، این در حالی است که سال 99 این عدد حدود 600 میلیارد تومان بود و اکنون در سال جاری 700 میلیارد تومان است.
معاون وزیر نفت با اشاره به اقدامات صورت گرفته ازسوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای ایجاد اشتغال حداکثر از طریق این صنعت، گفت: نزدیک 100هزار نفر در صنعت پتروشیمی به طورکلی مشغول به کار هستند اما این ایجاد اشتغال زمانی که محصولات تولیدی تحویل بورس داده می‌شود و در اختیار صنایع پایین‌دستی و صنایع تکمیلی در شهرک‌های صنعتی قرار می‌گیرد، رشد فزآینده ای پیدا می‌کند، به عنوان مثال به ازای هر یک میلیون تن محصول تحویلی به بورس، نزدیک به 170هزار نفر اشتغال ایجاد می‌شود.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد: همچنین از آنجا که تا پایان سال جاری نزدیک به 7میلیون تن محصول به بورس تحویل داده می‌شود حدود یک میلیون نفر اشتغال دائم و مستقیم در پایین دست و کارخانه‌های مختلف ایجاد می‌شود، بنابراین هرچه قدر بتوان صنایع پایین‌دستی را رونق داد اشتغال ایجاد خواهد شد.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار