برداشت خارک و رطب از نخلستان های شادگان آغاز شد

دسته ها: اخبار

برداشت خارک و رطب از نخلستان های شادگان آغاز شد
برداشت خارک و رطب از نخلستان های شادگان از آغاز شد و این عملیات تا پایان شهریورماه سال جاری ادامه خواهد داشت.

حمید مطرودی مدیر جهاد کشاورزی شادگان گفت: 75 رقم خارک و رطب در این شهرستان کشت شده است و تاکنون پنج هزار تن خارک از نخلستان های شادگان برداشت شده است و پیش بینی می شود تا پایان شهریور ماه سال جاری 26 هزار تن انواع خارک و رطب از نخیلات شهرستان برداشت شود.

وی ادامه داد: 13 هزار و 500 هکتار نخلستان در این شهرستان وجود دارد که از این میزان 10 هزار و 350 هکتار بارور و یک هزار هکتار نابارور و یک هزار هکتار آن نیز نهال است.

مطرودی با بیان اینکه برداشت خارک و رطب امسال نسبت به سال گذشته 20 درصد کاهش یافته است، افزود: خشکسالی و بی آبی، تاثیرات منفی بر تولید محصولات گذاشته و این مسائل خسارت سنگینی به کشاورزی وارد کرده است.

شهرستان شادگان دارای بیش از ۵۷ هزار هکتار اراضی قابل کشت است، ولی تنها نیمی از این اراضی کشت می شود. همچنین بیش از ۱۲ هزار هکتار نخیلات با دو میلیون اصله در این شهرستان وجود دارد.

برداشت خارک به لحاظ شرایط منطقه ای در نقاط مختلف شهرستان تا اواسط مردادماه و برداشت رطب تا اواسط شهریورماه ادامه دارد.

اخبار