برنامه زمانی انتخاب واحد و حذف و اضافه در دانشگاه آزاد اعلام شد

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

جزئیات برنامه زمان‌بندی انتخاب واحد و حذف و اضافه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۴۰۱ اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، جزئیات برنامه زمان‌بندی انتخاب واحد و حذف و اضافه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ اعلام شد.

براساس برنامه زمان‌بندی شده، انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در نیمسال اول توسط سامانه آموزشیار انجام می شود و از ۱۳ شهریور تا ۲۵ شهریور ادامه دارد.

همچنین حذف و اضافه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در نیمسال اول از ۳ مهرماه تا ۱۰ مهرماه انجام خواهد شد.

انتخاب واحد ورودی های جدید توسط واحد دانشگاهی انجام می شود.

دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی برای انتخاب واحد در نیمسال اول سال جاری باید به سامانه آموزشیار به آدرس http://edu.iau.ac.ir مراجعه کنند.

برنامه زمان‌بندی انتخاب واحد و حذف و اضافه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۴۰۱ به شرح جداول زیر است:

برنامه زمانی انتخاب واحد و حذف و اضافه در دانشگاه آزاد اعلام شد

برنامه زمانی انتخاب واحد و حذف و اضافه در دانشگاه آزاد اعلام شد

همچنین تقویم آموزشی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ دانشگاه آزاد اسلامی به شرح زیر است:

برنامه زمانی انتخاب واحد و حذف و اضافه در دانشگاه آزاد اعلام شد

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار