بیش از ۱۲۰ رشته جدید به دانشگاه علمی کاربردی اضافه شد

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی از اضافه شدن بیش از ۱۲۰ رشته جدید به دوره‌های این دانشگاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فتحیان معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی در حاشیه مراسم تکریم و معارفه سرپرست جدید واحد استانی خوزستان با اشاره به مسئله توسعه صلاحیت حرفه‌ای اظهار داشت: متأسفانه به توسعه نظام صلاحیت حرفه‌ای در کشور توجه کافی نشده در حالی که در سایر کشورها به این مسئله توجه شده و موضوع بسیار مهمی است.

معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی افزود: نظارت ما در این دانشگاه، نظارت محصول محور و مبتنی بر خروجی است. یعنی باید بررسی کنیم دانش آموختگانی که از این دانشگاه دانش آموخته می‌شوند آیا جذب بازار کار می‌شوند و اگر جذب بازار کار شده‌اند مهارت‌های لازم را کسب کرده‌اند یا خیر.

فتحیان با بیان اینکه نظارت ما بر مراکز آموزش علمی کاربردی، حمایتی و هدایتی است اظهار داشت: مقام معظم رهبری، اصطلاح پنجه کارآمد را را عنوان فرموده‌اند که دانشگاه جامع علمی کاربردی نقش این پنجه را در فضای آموزش عالی مهارتی ایفا می‌نماید.

معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی با بیان اینکه دانشگاه جامع علمی کاربردی یک دانشگاه نیست بلکه یک زیر نظام آموزش عالی است، افزود: ما در این زیر نظام، با یک فرهنگ، سبک فکری و ساختار ملی مواجه هستیم.

معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی در ادامه از اضافه شدن بیش از ۱۲۰ رشته جدید به دوره‌های دانشگاه جامع علمی کاربردی خبرداد.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار