تاثیر کاهش تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی بر پذیرش استعدادهای درخشان

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

رئیس دفتر استعداهای درخشان دانشگاه شهید چمران اهواز در خصوص تاثیر کاهش تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی در وزارت علوم بر پذیرش دانشجو از طریق استعدادهای درخشان توضیحی ارائه داد.

دکتر امیرمحمد احدی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به سیاست وزارت علوم در راستای کاهش تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی و کیفی‌سازی این مقطع، اظهار کرد: سیاسیت وزارت علوم برای کیفی‌سازی و کاهش دانشجویان تحصیلات تکمیلی بر پذیرش ما نیز تا حدودی تاثیرگذار است.

وی با اشاره به اینکه تقریبا ۱۵ تا ۲۰ درصد از دانشجویان ورودی هر رشته از طریق استعدادهای درخشان پذیرش می‌شوند، افزود: مقداری از برنامه ما در خصوص پذیرش دانشجو از طریق استعدادهای درخشان تحت تاثیر قرار می‌گیرد زیرا پذیرش دانشجو بدون آزمون، بر اساس ظرفیت پذیرش در هر رشته در دوره روزانه تعیین می‌شود.

رئیس دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: اگر تعداد داشجویان پذیرفته شده در مقطع تحصیلات تکمیلی روزانه کاهش پیدا کند، ظرفیت‌های تعریف شده ما نیز مقداری کاهش پیدا می‌کند هر چند تاثیر آن چشمگیر نخواهد بود.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار