تعداد نیروهای خرید خدمات آموزشی افزایش نمی‌یابد/ نیروهای خرید خدمات مشمول قانون کار هستند

دسته ها: اخبار آموزش و پرورش اخبار

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش گفت: تعداد نیروهای خرید خدمات آموزشی 16 هزار نفر است و برنامه‌ای برای اضافه کردن حجم خرید خدمات آموزشی نداریم.

علی الهیار ترکمن معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار تعلیم و تربیت خبرگزاری فارس درباره وضعیت نیروهای خرید خدمات آموزشی در وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: تعداد نیروهای خرید خدمات آموزشی 16 هزار نفر است که به همان اندازه سال قبل است و به تعدادشان اضافه نکردیم و قصدی هم برای اضافه کردن حجم خرید خدمات آموزشی نداریم.

وی با بیان اینکه طرح خرید خدمات آموزشی در برخی از مناطق محروم واقعا اثرات خوبی داشته است، ادامه داد: 350 هزار دانش‌آموز مشمول طرح خرید خدمات در مناطق مختلف کشور هستند که تعداد 16 هزار نیروی خرید خدمات آموزشی به آنها درس می‌دهند.

الهیار درباره وضعیت حقوقی این معلمان، گفت: از مهر سال 99، نیروهای خرید خدمات آموزشی را مشمول قانون کار کردیم و حقوقشان را بر اساس تعرفه قانون کار مشخص کردیم که کاملا ساماندهی شده است.

وی با بیان اینکه درصد پولی که مؤسس برداشت می‌کرد را ساماندهی کردیم، اضافه کرد: اجازه ندادیم که قبل از پرداخت حقوق نیروها، مؤسسات این پول را بردارند؛ ضمن اینکه میزانش را توانستیم ساماندهی کنیم.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: خوشبختانه اتفاقات خیلی خوبی افتاد هم حجم حقوق آنها افزایش پیدا کند و هم نوع پرداخت‌ها متفاوت شد.

به گزارش فارس، برخی مخاطبان این خبرگزاری در سامانه فارس من با ثبت سوژه‌ای با عنوان «مطالبه حداقل حقوق نیروهای خرید خدمات آموزشی» خواستار پیگیری شدند.

اخبار آموزش و پرورش اخبار