تغییرات عمده آزمون دکترای تخصصی علوم پزشکی ۱۴۰۲ اعلام شد

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

شورای سنجش و پذیرش دانشجو در تحصیلات تکمیلی وزارت بهداشت تغییرات آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی گروه علوم پزشکی در سال ۱۴۰۲ را اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام کرد که با توجه به مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در تحصیلات تکمیلی وزارت بهداشت، دو تغییر عمده در آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ رخ خواهد داد.

بر اساس این مصوبه درس استعداد تحصیلی از دروس امتحانی آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی سال ۱۴۰۲ گروه علوم پزشکی حذف خواهد شد. همچنین درس زبان انگلیسی شامل سوالات عمومی و تخصصی هر رشته خواهد بود.

دروس و ضرایب آزمون دکتری تخصصی رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ برای ۶۹ رشته علوم پایه پزشکی، رشته های تخصصی داروسازی و دو رشته تخصصی دندانپزشکی ارائه شده است.

عنوان مدارک تحصیلی داوطلبان اعم از دانشنامه یا گواهی تحصیلی باید دقیقا منطبق با رشته های قید شده به عنوان مدرک تحصیلی مورد پذیرش باشد.

بر اساس مصوبه جلسه (۲۷ اسفند ۱۳۸۹) چهل و پنجمین شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی دارندگان دانشنامه و یا گواهینامه تخصصی بالینی و یا فوق تخصصی بالینی دررشته هایی که دکترای عمومی پزشکی جزو مدارک مورد پذیرش است مجاز به شرکت در آزمون مربوطه هستند.

 

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار