تقویم آزمون‌های زبان وزارت بهداشت اصلاح شد

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

تقویم جدید آزمون های زبان انگلیسی وزارت بهداشت (MHLE) برای ۵ دوره منتشر شد.

به گزارش ایسنا، مرکز سنجش آموزش پزشکی تقویم جدید ۵ دوره از آزمون های زبان دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی را منتشر کرد بر این اساس اولین ثبت نام از اول خرداد آغاز شد.

تقویم آزمون های زبان انگلیسی وزارت بهداشت MHLE در سال ۱۴۰۰ با توجه به شرایط پاندمی بیماری کرونا و روند خروج کشور از پیک چهارم اعلام شده است. آزمون ها با رعایت شیوه نامه های بهداشتی برگزار خواهد شد.

همچنین راهنمای آزمون های زبان انگلیسی وزارت بهداشت MHLE در سال ۱۴۰۰ در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی قابل دسترس است.

جدول حاوی جزئیات برگزاری آزمون های زبان وزازرت بهداشت به شرح ذیل است.

 

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار