تقویم آموزشی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ دانشگاه فنی و حرفه ای اصلاح شد

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

تقویم آموزشی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ دانشگاه فنی و حرفه ای اصلاح شد، انتخاب واحد نیمسال دوم از شنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۰ الی پنجشنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۰ انجام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه فنی و حرفه‌ای تقویم آموزشی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ دانشگاه را اصلاح کرد.

دانشگاه فنی و حرفه‌ای اعلام کرد: پیرو اطلاعیه قبلی مبنی بر تعویق یک هفته‌ای کلیه فرایندهای انتخاب واحد، شروع کلاس، حذف و اضافه، اتمام کلاس‌ها و برگزاری امتحانات پایانی در هر یک از نیمسال‌های تحصیلی ۴۰۱-۱۴۰۰ به منظور تکمیل مراحل آماده سازی بسترهای نرم افزاری (نسبت به زمانبندی قبلی اعلام شده در پیوست بخشنامه شماره ۲۵.۳۲۰.۷۱۶۱ مورخ ۲۶ مرداد ۱۴۰۰) اصلاحیه تقویم آموزشی سال تحصیلی مذکور به شرح زیر اعلام می‌شود.

انتخاب واحد شروع نیمسال حذف اضافه حذف اضطراری مدت آموزش پایان کلاس‌ها امتحانات
نیمسال اول شنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ الی پنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰ شنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۰ شنبه ۳ مهر ۱۴۰۰ الی پنجشنبه ۸ مهر ۱۴۰۰ شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰ الی پنجشنبه ۲ دی ۱۴۰۰ ۱۶ هفته چهارشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۰ شنبه ۱۸ دی ۱۴۰۰ الی پنجشنبه ۳۰ دی ۱۴۰۰
نیمسال دوم شنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۰ الی پنجشنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۰ شنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۰ شنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ الی پنجشنبه ۵ اسفند ۱۴۰۰ شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ الی پنجشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۱ ۱۶ هفته چهارشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ شنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۱ الی پنجشنبه ۹ تیر ۱۴۰۱
تابستان شنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۱ الی پنجشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۱ شنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۱ ۶ هفته چهارشنبه ۲شهریور ۱۴۰۱ شنبه ۵ شهریور ۱۴۰۱ الی پنجشنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۱

برای دانشجویان جدیدالورود، متناسب با زمان ثبت‌نام و تأخیر در شروع کلاس‌ها، کلاس‌های فوق العاده تشکیل خواهد شد.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار