تقویم نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ دانشگاه های علوم پزشکی اعلام شد

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

تقویم تحصیلی نیمسال دوم سال سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت بهداشت اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تقویم تحصیلی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ دانشگاه های علوم پزشکی منتشر شد.

آموزش دانشگاه ها علوم پزشکی از ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱ آغاز می شود و بازه زمانی برگزاری امتحانات به مدت دو هفته است.

جدول تقویم تحصیلی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت بهداشت

بازه آموزشی مدت آموزش آغاز و پایان آموزش حذف و اضافه حذف اضطراری مدت و تاریخ امتحانات تعطیلات دو ترم/ دوره
نیمسال دوم ۱۴۰۲- ۱۴۰۱ ۱۷ هفته یکشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ تا چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۲ دو هفته پس از شروع نیمسال تا پنج هفته مانده به پایان نیمسال دو هفته/ شنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۲ تا چهارشنبه ۷ تیر ۱۴۰۲ ۱۴ روز/ شنبه ۱۰ تیر تا جمعه ۲۳ تیر ۱۴۰۲
دوره تابستانی ۶ هفته شنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۲ تا پنجشنبه ۲ شهریور ۱۴۰۲ یک هفته/ شنبه ۴ شهریور ۱۴۰۲ تا پنجشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۲ از شنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۲ تا شروع سال تحصیلی ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲
اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار