نیکان داریا همراه

جذب بدون آزمون مدرسان خبره در دانشگاه علمی کاربردی

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: مدرسان خبره بدون نیاز به آزمون و بدون هرگونه محدودیت جذب دانشگاه جامع علمی کاربردی می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین امید در برنامه به وقت ایران اعلام کرد: مدرسان در ساختار آموزشی این دانشگاه، مهمترین رکن در افزایش کیفیت آموزشی می‌باشند.

وی ادامه داد: بنابراین رتبه بندی مدرسان در دانشگاه انجام شد. بیش از ۹۳ هزار نفر از ابتدای تأسیس دانشگاه جامع علمی کاربردی مجوز تدریس دریافت کرده بودند که اغلب ایشان فرایندهای انتخاب را اعم از صلاحیت‌های علمی و عمومی طی نکرده بودند و با انجام این طرح تعداد مدرسان حائز شرایط به ۲۵ هزار نفر کاهش یافت.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی افزود: از سال ۹۵ به بعد پذیرش مدرس در این دانشگاه فقط بر اساس اعلام فراخوان انجام شد که با برگزاری چند دوره فراخوان مطابق با آئین نامه مصوب در شورای عالی انقلاب فرهنگی حدود ۱۰ هزار مدرس جدید نیز از بین ۱۰۰ هزار متقاضی تدریس به بدنه مدرسان کشور افزوده شد.

وی تاکید کرد: مدرسان خبره بدون هیچ محدودیتی نه از لحاظ داشتن مدرک و نه شرکت در آزمون و فقط بر اساس داشتن سوابق کاری مناسب و قابلیت انتقال مهارت و تجربه کافی در مدت کوتاهی جذب دانشگاه می‌شوند.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار