جزئیات برنامه زمانبندی انتخاب واحد دانشگاه آزاد اعلام شد

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

جزئیات برنامه زمان‌بندی انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در نیمسال دوم ۱۴۰۲-۱۴۰۱ اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، جزئیات برنامه زمان‌بندی انتخاب واحد دانشجویان رشته‌های پزشکی و غیرپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ اعلام شد.

براساس برنامه زمان‌بندی شده، انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در نیمسال دوم توسط سامانه آموزشیار انجام می شود و از ۸ بهمن ماه الی ۲۰ بهمن ماه ادامه دارد.

دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی برای انتخاب واحد در نیمسال دوم باید به سامانه آموزشیار به آدرس http://edu.iau.ac.ir مراجعه کنند.

برنامه زمان‌بندی انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در نیمسال دوم به شرح جداول زیر است:

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار