جزئیات تقویم تحصیلی نیمسال دوم دانشگاه های علوم پزشکی/ تفاوت آغاز ترم برای ورودی های ۱۴۰۰

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

تقویم تحصیلی دانشگاه های علوم پزشکی و موسسات آموزش عالی وزارت بهداشت برای نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱- ۱۴۰۰ منتشر شد. زمان آغاز نیمسال دوم برای ورودی های ۱۴۰۰ متفاوت است.

به گزارش خبرنگار مهر، تقویم نیمسال دوم تحصیلی دانشگاه‌های علوم پزشکی ۱۴۰۱- ۱۴۰۰ برای دو گروه ورودی‌های قبل از ۱۴۰۰ و ورودی‌های سال ۱۴۰۰ به مدت ۱۷ هفته تعیین شده است.

نیمسال دوم تحصیلی دانشگاه‌های علوم پزشکی برای ورودی‌های قبل از سال ۱۴۰۰ از شنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۰ آغاز می‌شود و پنجشنبه ۲۶ خردادماه ۱۴۰۱ به پایان می‌رسد.

همچنین نیمسال دوم تحصیلی دانشگاه‌های علوم پزشکی برای ورودی‌های سال ۱۴۰۰ از شنبه ۷ اسفند ماه ۱۴۰۰ آغاز می‌شود و پنجشنبه ۱۶ تیرماه ۱۴۰۱ به پایان می‌رسد.

حذف و اضافه نیمسال دوم تحصیلی دانشگاه‌های علوم پزشکی دو هفته پس از شروع نیمسال انجام می‌گیرد و حذف اضطراری در مدت ۳ هفته مانده به پایان نیمسال تحصیلی انجام خواهد شد.

مدت زمان برگزاری امتحانات برای هر دو گروه ورودی به مدت ۲ هفته خواهد بود.

تعطیلات میان دو ترم و دوره برای ورودی‌های قبل از سال ۱۴۰۰ به مدت ۱۴ روز و برای ورودی‌های سال ۱۴۰۰ به مدت یک هفته تعیین شده است.

دوره تابستانی نیز برای ورودی‌های هر دو گروه از دانشجویان علوم پزشکی تعریف شده است که مدت زمان این دوره به مدت پنج هفته است. این دوره برای ورودی‌های قبل از سال ۱۴۰۰ در بازه زمانی تیر و مرداد ۱۴۰۱ و برای ورودی‌های سال ۱۴۰۰ در بازه زمانی مرداد و شهریور ۱۴۰۱ تعیین شده است.

جدول تقویم نیمسال دوم تحصیلی دانشگاه‌های علوم پزشکی ۱۴۰۱- ۱۴۰۰

سال ورودی دوره آغاز و پایان آموزش تاریخ برگزاری امتحانات زمان تعطیلات بین دو نیمسال / دوره
ورودی قبل از سال ۱۴۰۰ نیمسال دوم شنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۰ تا پنجشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ از شنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۱ تا پنجشنبه ۹ تیر ۱۴۰۱ از شنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۱ تا جمعه ۲۴ تیر ۱۴۰۱
ورودی قبل از سال ۱۴۰۰ دوره تابستان از شنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۱ تا پنجشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱ از شنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۱ تا پنجشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۱ از شنبه ۵ شهریور ۱۴۰۱ تا شروع سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱
ورودی سال ۱۴۰۰ نیمسال دوم شنبه ۷ اسفند ۱۴۰۰ تا پنجشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۱ از شنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۱ تا پنجشنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۱ از شنبه ۱ مرداد ۱۴۰۱ تا جمعه ۷ مرداد ۱۴۰۱
ورودی سال ۱۴۰۰ دوره تابستان از شنبه ۸ مرداد ۱۴۰۱ تا پنجشنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۱ از شنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۱ تا پنجشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۱ از شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ تا شروع سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱
اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار