جزئیات ظرفیت پذیرش دوره های شهریه پرداز در دانشگاه های علوم پزشکی

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

بررسی ظرفیت دانشگاه های علوم پزشکی در کنکور ۱۴۰۱ نشان می دهد تعداد ۱۸۴۹ نفر در رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی در دوره های شهریه پرداز پذیرفته می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، پذیرش دانشجوی شهریه پرداز در دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی مشروط به پرداخت هزینه تحصیل و خدمات رفاهی توسط پذیرفته شدگان بر اساس تعرفه تعیین شده توسط معاونت آموزشی وزارت بهداشت و تصویب هیأت امنای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی مربوطه است.

محل تشکیل کلاس پذیرفته شدگان شهریه پرداز در اختیار دانشگاه است.

نقل و انتقال و مهمانی پذیرفته شدگان شهریه پرداز میان دانشگاههایی که دارای ظرفیت شهریه پرداز است، مشروط به موافقت مبدأ و مقصد و با رعایت سایر ضوابط آیین نامه انتقال بلامانع است.

پذیرش دانشجو در آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ در رشته های تحصیلی مقاطع کارشناسی و دکتری شهریه پرداز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی (وزارت بهداشت،) بدون انجام مصاحبه خواهد بود.

از میان دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور تعداد ۴۹ دانشگاه دارای پذیرش در دوره های شهریه پرداز در رشته های مختلف علوم پزشکی هستند که در این بخش فقط ظرفیت شهریه پرداز در سه رشته پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی مورد بررسی قرار گرفته است.

ظرفیت پذیرش در سه رشته پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی شهریه پرداز یک هزار و ۸۴۹ نفر است که از این تعداد یک هزار و ۲۷۸ نفر به رشته پزشکی، ۳۰۸ نفر به رشته داروسازی و ۲۶۳ نفر به رشته دندانپزشکی اختصاص دارد.

ظرفیت پذیرش در سه رشته پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی شهریه پرداز دانشگاه های دولتی

ردیف دانشگاه پزشکی داروسازی دندانپزشکی
۱ دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۶۸ نفر ۲۰ نفر ۱۵ نفر
۲ دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ۳۵ نفر ۶ نفر ۱۰ نفر
۳ دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ۲۳ نفر ۱۰ نفر ۱۵ نفر
۴ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۶۵ نفر ۱۵ نفر
۵ دانشگاه علوم پزشکی کاشان ۳۰ نفر
۶ دانشگاه علوم پزشکی البرز ۲۲ نفر ۱۰ نفر ۶ نفر
۷ دانشگاه علوم پزشکی ایلام ۱۴ نفر
۸ دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ۱۱ نفر
۹ دانشگاه شاهد – تهران ۱۸ نفر ۵ نفر
۱۰ دانشگاه علوم پزشکی تهران ۴۰ نفر ۲۰ نفر
۱۱ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۹۴ نفر ۲۰ نفر ۱۴ نفر
۱۲ دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ۲۰ نفر
۱۳ دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ۱۲ نفر ۵ نفر ۷ نفر
۱۴ دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ۱۰ نفر
۱۵ دانشگاه علوم پزشکی گناباد ۱۵ نفر
۱۶ دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۵۳ نفر ۲۵ نفر ۱۵ نفر
۱۷ دانشکده علوم پزشکی نیشابور ۸ نفر
۱۸ دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ۲۷ نفر
۱۹ دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ۵۷ نفر ۱۸ نفر ۱۰ نفر
۲۰ دانشگاه علوم پزشکی دزفول ۱۰ نفر
۲۱ دانشگاه علوم پزشکی آبادان ۱۰ نفر
۲۲ دانشگاه علوم پزشکی زنجان ۳۸ نفر ۱۸ نفر ۷ نفر
۲۳ دانشگاه علوم پزشکی سمنان ۱۸ نفر ۲ نفر
۲۴ دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ۱۰ نفر
۲۵ دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر ۵ نفر
۲۶ دانشگاه علوم پزشکی زابل ۱۰ نفر ۱۰ نفر
۲۷ دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ۲۰ نفر ۱۳ نفر
۲۸ دانشگاه علوم پزشکی جهرم ۱۴ نفر
۲۹ دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۶۷ نفر ۱۵ نفر ۱۵ نفر
۳۰ دانشگاه علوم پزشکی فسا ۱۰ نفر
۳۱ دانشگاه علوم پزشکی قزوین ۲۰ نفر ۵ نفر
۳۲ دانشگاه علوم پزشکی قم ۱۰ نفر ۴ نفر
۳۳ دانشگاه علوم پزشکی کردستان ۱۰ نفر
۳۴ دانشگاه علوم پزشکی بم ۹ نفر
۳۵ دانشگاه علوم پزشکی جیرفت ۹ نفر
۳۶ دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ۲۵ نفر
۳۷ دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۲۰ نفر ۱۵ نفر ۷ نفر
۳۸ دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۲۸ نفر ۱۰ نفر ۱۵ نفر
۳۹ دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ۲۰ نفر
۴۰ دانشگاه علوم پزشکی گلستان ۴۰ نفر ۳ نفر
۴۱ دانشگاه علوم پزشکی گیلان ۳۶ نفر ۱۵ نفر
۴۲ دانشگاه علوم پزشکی لرستان ۱۰ نفر ۷ نفر ۳ نفر
۴۳ دانشگاه علوم پزشکی بابل ۴۵ نفر ۱۵ نفر
۴۴ دانشگاه علوم پزشکی مازندران ۴۰ نفر ۲۰ نفر ۶ نفر
۴۵ دانشگاه علوم پزشکی اراک ۳۱ نفر
۴۶ دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس ۲۳ نفر ۱۰ نفر ۹ نفر
۴۷ دانشگاه علوم پزشکی همدان ۳۸ نفر ۱۹ نفر ۱۲ نفر
۴۸ دانشگاه علوم پزشکی یزد ۶۰ نفر ۱۵ نفر ۱۵ نفر

داوطلبان برای اطلاع از میزان شهریه باید به سایت دانشگاه های علوم پزشکی مراجعه کنند و در این میان تنها دانشگاه علوم پزشکی تهران اعلام کرده است که پذیرش در رشته های دندانپزشکی و داروسازی این دانشگاه برای هر ترم هزینه ای کمتر از ۵۰ میلیون تومان نخواهد داشت.

عبارت های جستجو شده:

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار