نیکان داریا همراه

حداقل نمره قبولی آزمون زبان انگلیسی در دانشگاه آزاد کاهش یافت

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

براساس دستورالعمل جدید دانشگاه آزاد نمره قبولی آزمون زبان انگلیسی EPT کاهش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، پیرو دستورالعمل ارزیابی جامع و حداقل نمره قابل قبول آزمون زبان انگلیسی با توجه به شیوع بیماری کرونا و به منظور مساعدت به دانشجویان دوره دکتری تخصصی که در سال ۱۴۰۰ واجد شرایط دفاع از رساله بوده و صرفاً به دلیل عدم ارائه نمره قبولی آزمون زبان انگلیسی، امکان دفاع از رساله برای آنها فراهم نشده، دستورالعمل «نمره قبولی آزمون زبان انگلیسی EPT» ابلاغ شد.

براساس این دستورالعمل حداقل نمره قبولی آزمون زبان انگلیسی EPT تا پایان سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹، برای دانشجویان دوره دکتری تخصصی غیر پزشکی (تمام ورودی ها) از نمره ۵۰ به ۴۸ تقلیل می یابد. براین اساس دانشجویانی که دارای نمره قبولی ۴۸ هستند، می توانند با رعایت سایر ضوابط آموزشی و پژوهشی حداکثر تا پایان سال تحصیلی یاد شده نسبت به دفاع از رساله اقدام کنند.

در این دستورالعمل آمده است: دانشجویان دوره دکتری تخصصی شاغل به تحصیل که مدرک زبان EPT آنها در نیمسال شروع به تحصیل یا در حین تحصیل دارای اعتبار بوده، مشمول این دستورالعمل می‌شوند.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار