درخواست مهمان برای دانشجویان ورودی جدید دانشگاه پیام نور فعال شد

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

دانشجویان دانشگاه پیام نور که متقاضی مهمان شدن هستند نباید تا قبل از تأیید درخواست توسط واحدهای مبدا و مقصد انتخاب واحد کنند.
به گزارش خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، زمان پذیرش غیر حضوری دانشجویان دانشگاه پیام نور تا ۱۹ مهر ۱۴۰۰ تمدید شده است.

پذیرفته شدگان ضمن مطالعه تمام اطلاعیه‌ها و نکات مهم منتشره در این خصوص تا تاریخ مذکور نسبت به ورود به سایت گلستان دانشگاه پیام نور و ثبت اطلاعات و بارگذاری مدارک اقدام کنند تا کارشناسان آموزش مراکز نیز طی یک تا سه روز نسبت به بررسی مدارک و اطلاعات و پذیرش نهایی آن‌ها اقدام کنند تا بعد از آن دانشجویان بتوانند انتخاب واحد خود را انجام دهند.

همچنین درخواست مهمان برای دانشجویان ورودی جدید در سیستم گلستان فعال شده و دانشجویان می‌توانند بعد از ثبت نام و پذیرش نهایی توسط مرکز از طریق سایت گلستان قسمت درخواست‌ها درخواست مهمان به مراکز و واحد‌های داخلی، درخواست خود را ثبت کنند.

با توجه به مجازی و استانی بودن کلاس‌ها عملاً مهمان شدن دانشجو فایده‌ای ندارد مگر آنکه پذیرفته شده‌ای بخواهد به مرکز خارج استان تقاضای مهمانی بدهد.

دانشجویانی که متقاضی مهمان شدن هستند نباید تا قبل از تأیید درخواست توسط مبدا و مقصد انتخاب واحد کنند، زیرا در صورت داشتن انتخاب واحد امکان تأیید درخواست وجود ندارد.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار