رای لغو محرومیت دوره‌های روزانه برای تمام آزمون های سال آینده اجرایی می شود

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

با اعلام سازمان سنجش رای لغو محرومیت دوره‌های روزانه برای تمام آزمون های سراسری سال ۱۴۰۱ اجرایی خواهد شد.
سازمان سنجش اعلام کرد که در خصوص محرومیت شرکت مجدد در آزمون های سراسری برای پذیرفته شدگان دوره روزانه سال بعد به اطلاع می رساند طبق تصمیمات متخذه رای لغو محرومیت دوره‌های روزانه برای همه آزمون های سال ۱۴۰۱ اجرا خواهد شد.

این موضوع در دفترچه های راهنمای ثبت نام سال ۱۴۰۱ به متقاضیان اطلاع رسانی می شود.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار