نیکان

رکورد ویژه از علیرضا حقیقی/رکورد عابدزاده شکسته شد

دسته ها: اخبار

حقیقی که تا قبل از بازی اول ایران در جام جهانی 2014 معلوم نبود گلر اول ایران باشد،از بازی برابر تیم ملی فوتبال نیجریه گلر اول تیم ملی شده وبر دانیال داوری ورحمان احمدی وبعد از جام جهانی به فروزان،سوشامکانی وبیرانوندترجیح داده شد.اوکه پیش از آن در 5 بازی ملی برابر تیم های ملی فلسطین،آلبانی،بحرین،جمهوری بلاروس و ترینیداد وتوباگو تنها یک گل دریافت داشته بود ، از ان پس هم او در 9 بازی ملی دیگر تنها در 3 بازی برابر تیم های ملی بوسنی،آرژانتین وعراق گل خورد ودر 6 بازی برابر تیم های بزرگ ملی مثل:نیجریه،کره جنوبی،امارات،بحرین،قطر وشیلی دروازه تیم ملی را بسته نگه داشت وبر این اساس یک رکورد ویژه ملی به دست آورد.بیشترین تعداد کلین شیت در بازیهای ملی پیش از این در اختیار عابدزاده بود که در53 بازی ملی خود از 76 بازی ملی کلین شیت داشت .

بازی های ملی حقیقی را در این 14 بازی با هم مورد مرور قرار می دهیم:
1- ایران7 فلسطین0 دوستانه در تهران
2- ایران0 آلبانی1 دوستانه در تیرانا
3- ایران0 بحرین0 جام ملتهای غرب آسیا
4- ایران0 بلاروس0 دوستانه در آفریقای جنوبی
5- ایران2 ترینیدادوتوباگو0 دوستانه در آفریقای جنوبی
6- ایران0 نیجریه0 جام جهانی 2014 در برزیل
7- ایران0 آرژانتین1 جام جهانی2014 در برزیل
8- ایران1 بوسنی3 جام جهانی2014در برزیل
9- ایران1 کره جنوبی0 دوستانه در تهران
10- ایران2 بحرین0 جام ملتهای 2015آسیادر استرالیا
11- ایران1 قطر0 جام ملتهای2015آسیا در استرالیا
12- ایران1 امارات0 جام ملتهای2015 آسیا در استرالیا
13- ایران3 عراق3 جام ملتهای 2015آسیا دراسترالیا
14- ایران2 شیلی0 دوستانه در اتریش

(ورزش سه)

اخبار