نیکان

سنوات مجاز برای مرخصی تحصیلی مقطع دکتری ۱۱ ترم است

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

حسینی گفت: سنوات مجاز برای مرخصی تحصیلی دانشجویان مقطع دکتری در دانشگاه تهران ۱۱ ترم است.

حسین حسینی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران در گفت و گو با خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره جزئیات مرخصی تحصیلی دانشجویان اظهار کرد: قواعد دانشگاه‌ها در مرخصی تحصیلی دانشجویان با یک دیگر متفاوت است.

او افزود: سنوات مجاز برای مرخصی تحصیلی دانشجویان کارشناسی در دانشگاه تهران ۹ نیم سال تحصیلی است که بر این اساس از دانشجویان سنوات یا شهریه دریافت نمی‌شود، اما در برخی دانشگاه‌ها این قانون تنها در ۸ نیم سال تعریف شده است.

حسینی تصریح کرد: مطابق آئین نامه مرخصی تحصیلی دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد ۴ ترم است، اما در دانشگاه تهران تا نیم سال پنجم تحصیلی از دانشجویان شهریه گرفته نمی‌شود.

او ادامه داد: سنوات مجاز برای مرخصی تحصیلی مقطع دکتری ۸ نیم سال تعریف شده که در دانشگاه تهران از نیم سال یازدهم شهریه را از دانشجویان اخذ می‌کنیم بنابراین ممکن است دانشجویان در دوران تحصیل با مشکلات خاصی از قبیل ویروس کرونا مواجه شود که در اینصورت می‌تواند با تایید کمیسیون موارد خاص بدون احتساب در سنوات تحصیلی یک نیم سال را بدون پرداخت شهریه و سنوات به منظور ادامه تحصیل مجوز بگیرد.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار