نیکان داریا همراه

سیاست آموزش و پرورش جذب معلم از طریق دانشگاه فرهنگیان است

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: سیاست کلی وزارت آموزش و پرورش افزایش جذب معلم در مقطع ابتدایی به صورت تخصصی است که این امر از طریق دانشگاه فرهنگیان صورت می‌گیرد.

رضوان حکیم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سیاست کلی وزارت آموزش و پرورش افزایش جذب معلم در مقطع ابتدایی به صورت تخصصی است.

معاون وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: بر اساس سند تحول، آموزش ابتدایی امر تخصصی است لذا جذب آن از طریق دانشگاه فرهنگیان صورت می‌پذیرد.

وی افزود: جذب معلم علاوه بر خواسته وزارت آموزش و پرورش نیازمند همکاری بیشتر سازمان امور استخدامی کشور است.

حکیم زاده در انتها گفت: سازمان امور استخدامی می‌بایست بر اساس تراکم کلاس نسبت به دانش‌آموز معلم جذب کند تا علاوه بر اینکه در مناطق کم برخوردار به تراکم مناسب برسیم، تمام دانش آموزان عشایر به معلم دسترسی داشته باشند.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار