نیکان

شرایط تحت کفالت قرار دادن والدین از سوی بیمه شدگان

دسته ها: اخبار اجتماعی و اقتصادی اخبار

شرایط تحت کفالت قرار دادن والدین از سوی بیمه شدگان

سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد؛ براساس قوانین و مقررات تامین اجتماعی، افراد تحت تکفل بیمه شده اصلی می توانند به تبع از وی از خدمات این سازمان برخوردار شوند.
به گزارش روز سه شنبه ایرنا از سازمان تامین اجتماعی، یکی از گروه هایی که می توانند تحت تکفل بیمه شدگان قرار گیرند والدین آنهاست. برای تحت پوشش قرار گرفتن والدین و برخورداری آنها از خدمات این سازمان، می بایست سن پدر ٦٠سال تمام و مادر 55 سال تمام باشد.
براساس این گزارش، تامین معاش پدر و مادر به عهده بیمه شده باشد و از هیچ سازمانی مستمری دریافت نکنند و یا به تشخیص کمیسیون پزشکی موضوع ماده ٩١ این قانون از کارافتاده باشند.
همچنین، در زمان ارائه تقاضای کفالت برای والدین، آنها بیمه شده سازمان تامین اجتماعی نباشند.
سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد؛ والدین بیمه شده برای تحت پوشش قرار گرفتن، مشمول سایر صندوق های بیمه و بازنشستگی از نظر پرداخت حق بیمه یا کسور بازنشستگی و یا دریافت حقوق و مستمری نباشند.
براساس این گزارش، بیمه شده برای تحت تکفل قرار دادن والدین بیمه شده، اصل و تصویر شناسنامه وکارت ملی والدین را به هنگام مراجعه به شعبه سازمان تامین اجتماعی به همراه داشته باشند.
سازمان تامین 42 میلیون بیمه شده دارد که 18 نوع خدمت به بیمه شدگان، مستمری بگیران و بازنشستگان ارائه می دهد.

اخبار اجتماعی و اقتصادی اخبار