عدم برگزاری آزمون و گزینش برای جذب پرستاران

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

شریفی مقدم گفت: امسال هیچ آزمون یا گزینشی برای جذب پرستاران در کشور برگزار نشده است.
باشگاه خبرنگاران جوان – دبیرکل خانه پرستار ایران گفت: امسال با وجود اضافه شدن تخت های بیمارستانی و مراکز درمانی، هیچ گونه آزمون استخدامی جهت جذب پرستاران برگزار و گزینشی برای به کارگیری همکاران پرستار با وجود کمبود شدید نیرو انجام نشده است. با برخی از پرستاران که قراردادشان ۸۹ روزه است، به دلیل کاهش تعداد بیماران و خالی شدن بخش های کرونایی، بدون هیچ عذری خداحافظی شده که این موضوع نشان دهنده عدم امنیت شغلی این نوع قراردادها است.

رهبر انقلاب ۲۱ آذر در دیدار پرستاران به مناسبت روز پرستار فرمودند: “من اصرار دارم وزارت بهداشت همین مساله تعرفه (خدمات پرستاری) را به طور جدی در این دولت دنبال کند. این یک درخواست مهم پرستاران و یک مطالبه واقعی است.”

با اعلام شریفی مقدم قراردادهای ۸۹ روزه پرستاری موقتی هستند و امکاناتی را در اختیار پرستاران نمی گذارند. نوع قرارداد این پرستاران طوری است که هیچ گونه خدمات رفاهی و امکاناتی به این افراد تعلق نخواهد گرفت.

او گفت: برخی از پرستاران حدود ده سال است که شرکتی بوده و هنوز تغییر وضعیت در نوع استخدامشان ایجاد نشده است. همین موضوع سبب شده است تا همکاران ما به خاطر مسائل مالی و شغلی فکر و ذهنشان درگیر باشد.

 

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار