نیکان

فاز اجرایی ارزیابی و سطح بندی مراکز آموزش علمی کاربردی آغاز شد

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: فاز اجرایی ارزیابی و سطح بندی مراکز آموزش علمی کاربردی در سال ۱۴۰۰ از امروز چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، محسن محمدزاده از آغاز فاز اجرایی ارزیابی و سطح بندی مراکز آموزش علمی کاربردی در سال ۱۴۰۰ خبر داد.

وی افزود: در راستای پایش و ارزیابی مستمر و ترسیم دوره‌ای وضعیت مراکز آموزش علمی‌کاربردی، فاز اجرایی سطح‌بندی مراکز در سطح ملی در اردیبهشت و خردادماه سال جاری توسط این معاونت با در نظر گرفتن شرایط و محدودیت‌های متأثر از شیوع ویروس کرونا مجدداً عملیاتی می‌شود.

معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: اجرای ارزیابی و سطح بندی مراکز آموزش علمی کاربردی در سال ۱۴۰۰ متکی بر رهیافت مشارکتی و مشتمل بر خود اظهاری مراکز آموزش علمی کاربردی و راستی آزمایی نتایج بوده و جامعیت در شاخص‌های ارزیابی و بهره مندی حداکثری از فناوری اطلاعات، از مشخصه‌های اصلی آن است.

محمدزاده بیان کرد: مطابق برنامه زمانبندی شده، درج داده‌ها توسط مراکز آموزش علمی کاربردی مشمول در فرم‌های ثبتی مندرج در سامانه ارزیابی و سطح‌بندی به آدرس www.crs.uast.ac.ir از امروز چهارشنبه مورخ ۱۵ اردیبهشت ماه سال جاری با مشارکت واحدهای استانی و ستاد مرکزی آغاز خواهد شد.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار