فراخوان بورسیه دانشجویان علوم پزشکی توسط مکزیک برای سال 2023

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

مرکز خدمات آموزشی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی فراخوان بورس دولت مکزیک برای سال 2023 را اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، فراخوان بورس دولت مکزیک در مقاطع دوره های تکمیلـی و تخصص های پزشکی از سوی آژانس همکاری های توسعه بیـن الملل مکزیک AMEXCID در چهارچوب همکاری های دو جانبه دانشگاههـا و مراکز آموزش عالی دو کشور اعلام شد و بر این اساس، آخرین مهلت برای دریافت تقاضانامه بورس الکترونیکی از طریق سیستم مدیریت همکاری های آکادمیک SIGCA به آدرس https://sigca.sre.gob.mx/login 30 مارس 2023 برابر با 10 فروردین 1402 خواهد بود و برنامه بورس به زبان انگلیسی و اسپانیایی در پایگاه های اینترنتی ذیل قابل دسترسی است.

https://www.gob.mx/amexcid/documentos/comvocatoria-de-especialidades-medicas-amexcid-2022

https://sigca.sre.gob.mx/login

با تاکید مرکز خدمات آموزشی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی، تحصیل حضوری در دانشگاه های مورد تائید و رعایت ضوابط مصوب شورای عالی ارزشیابی در صورتی که دوره منجر به اخذ مدرک تحصیلی شود و فرد متقاضی ارزشیابی مدرک تحصیلی خود در ایران باشد، الزامی است.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار