فراخوان بورس تحصیلی دولت مجارستان اعلام شد

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

فراخوان بورس تحصیلی دولت مجارستان – ۲۰۲۳ از اواسط آبان ماه ۱۴۰۱ آغاز شده است و تا ۲۶ دی ماه ادامه دارد.

به گزارش روابط عمومی سازمان امور دانشجویان، فراخوان بورس تحصیلی دولت مجارستان – ۲۰۲۳ در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری از سوی اداره کل بورس و اعزام دانشجویان اعلام شد.

مهلت ثبت نام در این فراخوان از اواسط آبان ماه ۱۴۰۱ آغاز شده است و تا ۲۶ دی ماه ادامه دارد. متقاضیان جهت ثبت نام در این فراخوان لازم است ضمن ثبت نام در سامانه بنیاد بورس مجارستان به آدرس
https://apply.stipendiumhungaricum.hu با مراجعه به سامانه جامع امور دانشجویان «سجاد» به آدرس https://portal.saorg.ir نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایند.

لازم به ذکر است؛ معرفی متقاضیان منوط به کسب تاییدیه نهایی از سوی اداره کل بورس است.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار