فراخوان جذب هیات علمی وزارت بهداشت (دانشگاه های علوم پزشکی) سال ۱۴۰۱

دسته ها: استخدام و بازار کار استخدام سراسری

این آگهی منقضی شده است لطفا از برقراری تماس خود داری نمایید.در صورتی که صاحب آگهی هستید نسبت به تمدید اقدام فرمایید

7 آذر 1401 – تمدید مهلت ثبت نام فراخوان جذب هیات علمی وزارت بهداشت

فرصت شرکت داوطلبان در فراخوان نوزدهم استخدام عضو هیات علمی پیمانی وزارت بهداشت در دانشگاه های علوم پزشکی تا 11 آذر تمدید شد.


با استعانت از درگاه خداوند متعال به اطلاع می رساند، هیات مرکزی جذب اعضای هیات علمی مرکز امور هیئت علمی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نوزدهمین فراخوان جذب و استخدام عضو هیات علمی پیمانی در رشته های علوم پایه و بالینی دانشگاه ها / دانشکده های علوم پزشکی و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته را برگزار مینماید خاطر نشان می سازد ثبت نام به صورت متمرکز و اینترنتی بوده و ملاک ثبت نام در فراخوان متقاضیان گرفتن کد رهگیری می باشد
مهلت ثبت نام الکترونیکی به مدت دو هفته از تاریخ 1401/08/23 تا ساعت 24 مورخ 1401/09/07 می باشد.
توصیه مهم: داوطلبان محترم، در احتساب امتیازات علمی، صرفا به مستتدات بارگذاری شده به صورت الکترونیکی در سامانه امتیاز تعلق می گیرد.

شرایط عمومی
الف) اعتقاد به مبانی نظام مقدس جمهوری اسلامی و قانون اساسی
ب) تدین به یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی
ج) داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران
د) عدم محکومیت به محرومیت از استخدام دولتی و سابقه محکومیت کیفری و جزائی
ه) عدم اعتیاد به دخانیات، مواد مخدر و روانگردان
و) انجام خدمت وظیفه عمومی، دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا داشتن معافیت قانونی و یا پایان دوره ضرورت نظام (ویژه آقایان)
ز) تایید صلاحیت های علمی و عمومی داوطلبان در هیات های اجرایی جذب دانشگاه ها و هیات مرکزی جذب وزارت متبوع طبق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی
شرایط اختصاصی
1- دارا بودن دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی (و یا گواهی دوره فلوشیپ) در رشته های بالینی و دانشنامه دکترای تخصصی (Ph.D) و یا مدرک کارشناسی ارشد در رشته های علوم پایه
2- حداکثر سن برای داوطلبین استخدام که مدرک کارشناسی ارشد داشته باشند 35 سال و برای دارندگان دانشنامه دکتری تخصصی (Ph.D) و دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی و یا دوره فلوشیپ 45 سال است.
تبصره 2-1) مستخدمین کشوری با مدرک کارشناسی ارشد به استثنای کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی اتاق عمل و تکنولوژی گردش خون و هوشبری نمیتوانند در فراخوان شرکت نمایند.
تبصره 2-2) در مورد ایثارگران مشمول بند پ ماده 90 برنامه ششم توسعه شامل فرزندان و همسران شهدا، جانبازان 15 % و بالاتر، آزادگان، فرزندان و همسران آزادگان، فرزندان و همسران جانبازان 25 %و بالاتر، رزمندگان با حداقل 6 ماه حضور در جبهه که دارای مدرک علمی دکترای مورد تائید وزارتخانه های علوم و بهداشت می باشند و شرایط علمی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی را داشته باشند از شرایط سنی مذکور معاف می باشند.
تبصره 2-3) سن سایر متقاضیان و موارد خاص با تایید هیات اجرایی جذب در هیات مرکزی جذب قاب بررسی خواهد بود
3- داوطلبانی که بیش از 15 سال سنوات خدمت در استخدام کشوری را دارند واجد شرایط شرکت در فراخوان نمی باشند.
تبصره: موارد خاص که بیش از 15 سال سنوات خدمت دارند با تایید هیات اجرایی جذب در هیات مرکزی جذب قابل بررسی خواهد بود.
4- شرکت افراد مشغول به تحصیل در فراخوان ممنوع می باشد.
تبصره: چنانچه متقاضیان در زمان انجام مراحل جذب در آزمون Ph.D یا فوق تخصص و یا فلوشیپ پذیرفته شوند نیز مشمول این بند بوده و پرونده آنها از دستور کار جذب خارج خواهد شد.
5- شرکت متعهدین خدمت به دانشگاه ها و دانش آموختگان مقاطع مورد تایید تحصیلی، در آزمون فراخوان دانشگاه ها بلامانع است. شرکت در فراخوان (متعهدین خدمت که تعهدات را در یکی از دانشگاه های علوم پزشکی می گذرانند در فراخوان سایر دانشگاه ها به غیر از دانشگاه محل تعهد یا خدمت با موافقت کتبی موسسه مبداء ممکن خواهد بود).
تبصره 5-1) دانش آموختگان مقاطع صرفاً دکترای تخصصی (Ph.D) و کارشناس ارشد جهت شرکت در فراخوان نیاز به شروع تعهدات در دانشگاه ها ندارند.
تبصره 5-2) متقاضیان کارشناس ارشد و Ph.D که بنا به نیاز دانشگاه بصورت کتبی، تعهدات خود را بصورت غیر هیئت علمی می گذرانند نیز می توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد شرکت نمایند. و درصورت موافقت دانشگاه محل خدمت ⁄ محل تعهد می توانند در فراخوان سایر دانشگاه ها شرکت نمایند.
تبصره 5-3) شرکت در فراخوان برای مشمولین قانون نحوه تامین هیات علمی، بعد از گذشت دوره ضرورت ( 24 ماه) میسر می باشد. بدیهی است جذب نهایی و پیمانی شدن افراد مذکور پس از اتمام تعهد و انجام فرایند صدور کارت پایان خدمت خواهد بود.
تبصره 5-4) متخصصین متعهد خدمت درمانی صرفاً در صورت داشتن موافقت کمیسیون مشترک درمان و آموزش وزارت متبوع می توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد شرکت نمایند. و در صورت موافقت کتبی دانشگاه محل تعهد در فراخوان سایر دانشگاه ها نیز می توانند شرکت نمایند. لازم به ذکر است چنانچه کمتر از 6 ماه به پایان تعهدات درمانی متقاضیان باقی مانده باشد شرکت آنان در فراخوان علیرغم نداشتن موافقت کمیسیون مشترک آموزش و درمان وزارت متبوع در فراخوان دانشگاه های علوم پزشکی کشور بلامانع می باشد.
تبصره 5-5) متخصصین متعهد خدمت درمانی که از سهمیه استخدامی و یا از سهمیه مناطق محروم و سهمیه خانم ها جهت پذیرش در دوره تخصصی استفاده کرده باشند، صرفاً درصورت داشتن موافقت کمیسیون مشترک درمان و آموزش و یا معاونت آموزشی وزارت متبوع می توانند در فراخوان شرکت نمایند.
تبصره 5-6) متخصصین دارای دانشنامه تخصصی دندانپزشکی که بصورت درمانی یا هیات علمی در دانشگاه تعهد می گذرانند می توانند در فراخوان دانشگاه محل انجام تعهدات شرکت نماینده و درصورت موافقت دانشگاه محل خدمت⁄ محل تعهد می توانند در فراخوان سایر دانشگاه ها شرکت نمایند.
تبصره 5-7) دارندگان مدرک قبولی دانشنامه فوق تخصصی که تعهدات فوق تخصص را به صورت درمانی یا هیات علمی می گذرانند صرفاً میتوانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد خود شرکت نمایند.
این متقاضیان پس از شروع تعهدات می توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد شرکت نمایند. و همچنین تنها در صورت باقی ماندن حداکثر 6 ماه به پایان تعهدات (فوق تخصص) و با موافقت کتبی دانشگاه محل خدمت / محل تعهد می توانند در فراخوان سایر دانشگاه ها نیز شرکت نمایند.
6- عنوان رشته متقاضی می بایست با عنوان رشته درج شده در فراخوان دقیقا مطابقت داشته باشد و پذیرش مدارک مشابه ممنوع می باشد.
7- بر اساس مصوبات هیات عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی، نخبگان می توانند جهت شرکت در فراخوان 4 انتخاب داشته باشند که می بایست دو انتخاب آموزشی و دو انتخاب پژوهشی باشد. واجدین شرایط نخبگی با امتیاز ویژه در فرآیند پذیرش هیات علمی دانشگاه ها دارای اولویت می باشند مشروط بر آنکه گواهی نخبگی را در زمان شرکت در فراخوان ارائه نمایند.
8 – ایثارگران شامل فرزندان و همسران شهدا، جانبازان 15 درصد و بالاتر، آزادگان و همسران و فرزندان آنان، همسران و فرزندان جانبازان 25 درصد و بالاتر، رزمندگان با حداقل 6 ماه سابقه حضور در جبهه که دارای مدرک علمی دکترای مورد تایید وزارتین علوم و بهداشت می باشند و شرایط علمی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی را داشته باشند در اولویت استخدام قرار دارند.
9- متقاضیانی که از طریق آموزش از راه دور (دوره های مجازی) و یا دوره های غیرحضوری تحصیلات خود را به پایان رسانیده اند نمی توانند در فراخوان جذب هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور شرکت نمایند.
10- اعضای هیات علمی شاغل به صورت رسمی و پیمانی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور نمی توانند در فراخوان شرکت نمایند.
11- متقاضیانی که بورسیه دانشگاه خاصی هستند تنها در صورت انتقال تعهدات بورس به دانشگاه دیگر می توانند در فراخوان آن دانشگاه شرکت نمایند، در غیر این صورت تنها می توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد بورسیه شرکت نمایند.
12- متقاضیان دارنده مدرک تحصیلی بالاتر از رشته و مقطع اعلام شده در فراخوان، حق شرکت در فراخوان اعلام شده در مقطع پایین تر را ندارند.
تبصره 12-1) در مواردی که اعلام نیاز دوره فلوشیپ قید شده، تصمیم گیری در مورد بررسی پرونده ها با مدرک تخصصی (در صورت عدم مراجعه متقاضی با مدرک دوره فلوشیپ اعلام شده) بر عهده هیئت مرکزی جذب خواهد بود.
تبصره 12-2) چنانچه اعلام نیاز تخصص بالینی (دانشنامه تخصصی) قید شده باشد تصمیم گیری در خصوص بررسی پرونده متقاضیان با مدرک دوره فلوشیپ بر عهده هیات مرکزی خواهد بود.
دانش آموختگان رشته های مامایی، بهداشت باروری و کلیه گرایش های پرستاری تنها به صورت بالینی جذب دانشگاه های علوم پزشکی خواهد شد.
دانش آموختگان رشته های طب هوا فضا – طب ورزشی – طب کار – پزشکی اجتماعی و طب سالمندی بلافاصله پس از فراغت از تحصیل می توانند در فراخوان شرکت نمایند.
دانش آموختگان رشته پزشکی قانونی به شرط ارایه عدم نیاز سازمان پزشکی قانونی می توانند در فراخوان شرکت نمایند.
چنانچه در هر یک از مراحل پذیرش یا پس از آن خلاف اطلاعات اعلام شده توسط متقاضی محرز شود، مراحل طی شده کان لم یکن تلقی شده و در صورت صدور حکم استخدامی حکم صادره لغو و بلااثر می گردد.
شرکت در فراخوان دو دانشگاه مجاز خواهد بود، لیکن داوطلب فقط می تواند یکی از دانشگاه ها را دانشگاه مادر ( تهران – ایران – شهید بهشتی – شیراز- اصفهان – تبریز – مشهد – کرمان و اهواز ) انتخاب نماید.
تبصره: از بین اولویت های انتخابی متقاضی، اولویت با جذب در دانشگاهی است که هیئت مرکزی جذب تائید کرده است و متقاضی مکلف است در اولین محلی که هیئت مرکزی جذب تائید می نماید به خدمت مشغول شود.

تذکرات بسیار مهم
استخدام اعضای هیات علمی در دانشگاه ها:
1- منوط به موافقت سازمان اداری استخدامی کشور با اعطای مجوز جهت جذب خواهد بود
2- منوط به داشتن ردیف و مجوزهای استخدامی توسط دانشگاه های ذیربط خواهد بود.
3- استخدام اعضای هیات علمی در مرتبه استادیار به صورت تمام وقت جغرافیایی و در مرتبه مربی به صورت تمام وقت می باشد.
4- متقاضیانی که در مقطع کارشناسی ارشد جهت مرتبه مربی در رشته پرستاری به صورت پرستاری مستقر در بالین جذب می شوند به استناد آیین نامه پرستاری مستقر در بالین تا 5 سال بعد از پیمانی شدن حق ادامه تحصیل در مقطع بالاتر را ندارند.

جهت مشاهده جدول اعلام نیازها اینجا کلیک نمایید

جهت ثبت نام کلیک نمایید

هنگام تماس حتما بگویید که آگهی را در اهواز نیاز دیده اید
استخدام و بازار کار استخدام سراسری

تذکر پلیس فتا:

لطفا پیش از انجام معامله و هر نوع پرداخت وجه، از صحت کالا یا خدمات ارائه شده، به صورت حضوری اطمینان حاصل نمایید.


تذکر اهواز نیاز:

"اهواز نیاز" هیچ گونه مسئولیتی در قبال آگهی های درج شده ندارد،لطفا دقت نمایید.