نیکان

قوانین مربوط به مرخصی تحصیلی دانشجویان

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

معاون آموزشی دانشگاه فنی و حرفه‌ای درباره قوانین مربوط به مرخصی تحصیلی دانشجویان توضیحاتی را ارائه کرد.

حیدر فخرالدینی معاون آموزشی دانشگاه فنی و حرفه‌ای در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره قوانین مربوط به مرخصی تحصیلی اظهار کرد: مطابق ماده ۴۸ دانشجو می‌تواند در هر یک از دوره‌های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته، حداکثر دو نیمسال و در دوره‌های کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد پیوسته چهار نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده کند.

او افزود: مطابق تبصره۱ استفاده از مرخصی تحصیلی در چند نیمسال متوالی بلامانع است، دانشجو موظف است برای نیم سال‌های مورد درخواست خود مطابق ماده ۴۹ این آیین نامه تقاضای خود را به واحد دانشگاهی ذی ربط تسلیم کرده و موافقت لازم را برای مرخصی تحصیلی کسب کند.

میرفخرالدینی تصریح کرد: مطابق تبصره ۲ قانون اساسی مدت مرخصی تحصیلی (به استثنای مرخصی موضوع تبصره ۳ ماده ۳ و تبصره ۲ و ۳ ماده ۴۹ و همچنین یک نیمسال مرخصی زایمان) جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو در هر دوره محسوب می‌شود.

او ادامه داد: تقاضای مرخصی تحصیلی مطابق ماده۴۹ باید بصورت کتبی، حداقل دو هفته قبل از شروع انتخاب واحد توسط دانشجو، به اداره آموزش واحد دانشگاهی ذی ربط تسلیم شود. اداره آموزش موظف است پس از بررسی وضعیت تحصیلی دانشجو قبل از اتمام مهلت انتخاب واحد موافقت یا عدم موافقت با درخواست دانشجو را کتبا به او ابلاغ کند.

معاون آموزشی دانشگاه فنی و حرفه‌ای بیان کرد: مطابق تبصره۱ واحد آموزش، زمانی با درخواست مرخصی موافقت می‌کند که دانشجو از نظر گذراندن بقیه دروس دوره دچار مشکل نشود.

میر فخرالدینی گفت: مطابق تبصره۲ دانشجویانی که به عنوان همسر یا فرزند (به شرط نداشتن منع نظام وظیفه) یکی از اعضای هیئت علمی که از فرصت مطالعاتی استفاده می‌کند، کارکنان دولت یا یکی از دانشجویان بورسیه، به صورت همراه به خارج از کشور می‌روند، می‌توانند با ارائه حکم ماموریت همسر و، ولی به تشخیص و تایید شورای آموزشی واحد دانشگاهی علاوه بر استفاده از میزان مرخصی استحقاقی در طول دوره تحصیل، تا ۴ سال دیگر نیز از مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات بهره‌مند شوند.

او اضافه کرد: در این صورت باید نصف شهریه ثابت نیمسال‌های مرخصی برابر تعرفه آخرین نیمسالی که به تحصیل اشتغال داشته اند پرداخت کنند.

میرفخرالدینی تاکید کرد: مطابق تبصره۳ مرخصی‌های اجباری که واحد دانشگاهی به دلیل تشکیل نشدن کلاس یا عدم ارائه درس صادر می‌کند جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب نمی‌شود و شهریه‌ای بابت آن دریافت نمی‌شود.

او در پایان یادآوری کرد: در شرایط کرونایی، مرخصی دانشجو در صورتی که با ارائه دلایل و مستندات باشد، مشمول تبصره ۳ ماده ۴۹ شده و مرخصی بدون احتساب در سنوات خواهد شد.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار