نیکان داریا همراه

مجوز ۱۲۰ رشته محل جدید در دانشگاه فنی و حرفه ای صادر شد

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

مدیرکل دفتر آمایش گسترش دانشگاه فنی و حرفه ای از ساماندهی رشته محل های این دانشگاه خبر داد و گفت: مجوز ۱۲۰ رشته محل جدید در مقطع کارشناسی ناپیوسته توسط دفتر گسترش آموزش عالی صادر شد.

سید محسن حسینی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ساماندهی رشته محل‌های دانشگاه فنی و حرفه‌ای گفت: مجوز ۱۲۰ رشته محل جدید در دوره کارشناسی ناپیوسته این دانشگاه برای سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ توسط دفتر گسترش آموزش عالی صادر شد.

وی افزود: در سال تحصیلی ۱۴۰۱ – ۱۴۰۰، تعداد ۵۴ رشته کارشناسی ناپیوسته در بیش از ۸۵۰ رشته محل توزیع شده و ظرفیتی بیش از ۶۵۵۰۰ نفر را به خود اختصاص داده است.

مدیر کل دفتر آمایش و گسترش دانشگاه فنی و حرفه ای گفت: در سال جاری ۴ رشته «مهندسی حرفه‌ای فناوری اطلاعات»، «مدیریت بیمه»، «مدیریت صنعتی» و «مدیریت بازرگانی» به مجموع رشته‌های دانشگاه در دوره تحصیلی کارشناسی ناپیوسته افزوده شده است. همچنین عناوین تعدادی از رشته‌ها در تدوین و بازنگری که توسط دفتر برنامه ریزی دانشگاه صورت گرفته، تغییر پیدا کرده است.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار