استخدام سرپرست فروش

مجوز ۱۹ رشته محل جدید در کارشناسی پیوسته فنی و حرفه ای صادر شد

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه فنی و حرفه ای گفت: با دریافت مجوز ۱۹ رشته محل جدید در دوره کارشناسی پیوسته از دفتر گسترش آموزش عالی تعداد رشته محل‌های دانشگاه در این مقطع به ۱۳۰ رشته محل رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه فنی و حرفه‌ای، مهدی منتظر القا ئم با اشاره تعداد رشته محل‌های دانشگاه فنی و حرفه‌ای در دوره کارشناسی پیوسته این دانشگاه گفت: تعداد رشته محل‌های دانشگاه فنی و حرفه‌ای در دوره کارشناسی پیوسته به ۱۳۰ رسید.

وی افزود: با دریافت مجوز ۱۹ رشته محل جدید در دوره کارشناسی پیوسته از دفتر گسترش آموزش عالی تعداد رشته محل‌های دانشگاه در این مقطع تحصیلی به ۱۳۰ رشته محل افزایش پیدا کرد.

سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه فنی و حرفه‌ای افزود: در حال حاضر دانشگاه فنی و حرفه‌ای در ۶ رشته حسابداری، طراحی لباس، طراحی و چاپ پارچه، مهندسی حرفه‌ای، معماری مهندسی حرفه‌ای، کامپیوتر و گرافیک در مقطع کارشناسی پیوسته دانشجو می‌پذیرد.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار