مدارک مورد پذیرش آزمون دکتری تخصصی علوم پزشکی ۱۴۰۱ اعلام شد

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

مدارک مورد پذیرش آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی (Ph.D) رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی سال ۱۴۰۱ اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی (Ph.D) رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی سال ۱۴۰۰ در روزهای ۲ و ۳ تیرماه ۱۴۰۱ در دانشگاه های علوم پزشکی برگزار می شود.

مدارک مورد پذیرش آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) گروه علوم پزشکی برای سال ۱۴۰۱ اعلام شده است.

عنوان مدرک تحصیلی داوطلبان اعم از دانشنامه یا گواهی تحصیلی باید دقیقاً منطبق با رشته های قید شده به عنوان مدارک تحصیلی مورد پذیرش باشد.

براساس مصوبه چهل و پنجمین جلسه ۲۷ اسفند ۱۳۸۹ شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی دارندگان دانشنامه و یا گواهینامه تخصصی بالینی و یا فوق تخصصی بالینی در رشته هایی که دکتری عمومی پزشکی جزء مدارک مورد پذیرش است، مجاز به شرکت در آزمون مربوطه هستند.

جدول مدارک مورد پذیرش آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) گروه علوم پزشکی برای سال تحصیـلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲

ردیف رشته تحصیلی مدارک تحصیلی مورد پذیرش آزمون دکتری تخصصی (Ph.D)
۱ اپیدمیولوژی دکتری عمومی پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی، دامپزشکی؛ کارشناسی ارشد در یکی از رشته های مصوب وزارت بهداشت، کارشناسی ارشد جمعیت شناسی؛ جغرافیای پزشکی؛ آمار ریاضی؛ پژوهش های بالینی
۲ اخلاق پزشکی دکتری حرفه ای پزشکی؛ داروسازی؛ دندانپزشکی، کارشناسی ارشد پرستاری، مامایی و فیزیوتراپی و دارندگان مدال طلا و نقره المپیاد دانشجویی با مدرک کارشناسی ارشد رشته های علوم پزشکی
۳ ارگونومی دکتری عمومی پزشکی و یا کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته های ارگونومی؛ ایمنی صنعتی؛ طراحی صنعتی؛ مدیریت سلامت ایمنی و محیط زیست (HSE)؛ مهندسی بهداشت حرفه ای؛ مهندسی پزشکی (کلیه گرایشها)
۴ ارتز و پروتز (اعضای مصنوعی و وسایل کمکی) کارشناسی ارشد در رشته های ارتز و پروتز (اعضای مصنوعی و وسایل کمکی) و پزشکی عمومی
۵ اقتصاد سلامت دکتری عمومی پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، علوم آزمایشگاهی کارشناسی ارشد رشته های اقتصاد بهداشت؛ اقتصاد؛ ارزیابی فناوری سلامت؛ مدیریت خدمات بهداشتی درمانی؛ اپیدمیولوژی؛ آمار زیستی؛ مدیریت مالی؛ مدیریت بازرگانی
۶ انفورماتیک پزشکی کارشناسی ارشد رشته های مهندسی کامپیوتر (کلیه گرایشها)؛ مهندسی الکترونیک؛ ریاضی و آمار؛ بیوانفورماتیک؛ فناوری اطلاعات؛ مدیریت فناوری اطلاعات؛ مهندسی پزشکی؛ مهندسی فناوری اطلاعات؛ مدیریت فناوری اطلاعات پزشکی؛ مهندسی پزشکی؛ علوم کامپیوتر (computer sciences)، بیوفیزیک؛ مدیریت کارآفرینی (با پایه کارشناسی مهندسی کامپیوتر)؛ کلیه رشته های کارشناسی ارشد علوم پزشکی؛ دکتری حرفه ای پزشکی؛ دندانپزشکی؛ داروسازی و علوم آزمایشگاهی
۷ انگل شناسی پزشکی کارشناسی ارشد انگل شناسی پزشکی؛ علوم آزمایشگاهی؛ میکروب شناسی پزشکی؛ ایمنی شناسی پزشکی؛ پاتوبیولوژی؛ قارچ شناسی؛ میکروبیولوژی؛ دکتری حرفه ای علوم آزمایشگاهی؛ دکتری عمومی پزشکی؛ داروسازی؛ دامپزشکی
۸ ایمنی شناسی پزشکی کارشناسی ارشد ایمنی شناسی پزشکی؛ ایمنی شناسی؛ پاتوبیولوژی؛ خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون؛ بیوشیمی بالینی؛ میکروب شناسی پزشکی؛ انگل شناسی پزشکی؛ زیست شناسی (کلیه گرایش ها غیر از گرایش علوم گیاهی)؛ قارچ شناسی پزشکی؛ ویروس شناسی پزشکی؛ باکتری شناسی پزشکی؛ زیست فناوری پزشکی؛ ژنتیک انسانی؛ ایمونوژنتیک؛ بیوتکنولوژی؛ بیوفیزیک؛ دکتری عمومی پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی؛ دکتری حرفه ای علوم آزمایشگاهی؛ دکتری حرفه ای دامپزشکی؛
۹ آمار زیستی کارشناسی ارشد آمار زیستی (حیاتی)
۱۰ آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت کارشناسی ارشد آموزش بهداشت؛ آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت؛ مهندسی بهداشت محیط؛ مهندسی بهداشت حرفه ای؛ علوم تغذیه؛ علوم اجتماعی؛ جامعه شناسی؛ رفاه اجتماعی؛ توسعه محلی گرایش های شهری و روستایی؛ آموزش پزشکی؛ روانشناسی؛ علوم تربیتی؛ پرستاری؛ سیاستگذاری سلامت؛ مشاوره؛ مدیریت رسانه؛ آموزش بزرگسالان؛ آموزش پزشکی؛ سیاستگذاری سلامت؛ مامایی؛ پرستاری؛ بهداشت روان؛ دکتری عمومی پزشکی و دندانپزشکی؛ دکتری حرفه ای دامپزشکی و متخصصین بالینی
۱۱ آموزش پزشکی دکتری تخصصی بالینی و فوق تخصصی بالینی؛ دکتری حرفه ای پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی؛ کارشناسی ارشد تمام رشته های علوم پزشکی؛ مدیریت آموزشی؛ مدیریت برنامه ریزی آموزش عالی؛ کارشناسی ارشد علوم تربیتی در سه گرایش برنامه ریزی آموزشی، برنامه ریزی درسی و تکنولوژی آموزشی؛ برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی؛ اعضای هیئت علمی گروه های علوم پزشکی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور؛ اعضای هیئت علمی گروه های علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی (با پرداخت شهریه)
۱۲ آینده پژوهی سلامت کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی؛ اقتصاد بهداشت؛ ارزیابی فناوری سلامت؛ اپیدمیولوژی؛ فناوری اطلاعات سلامت؛ آینده پژوهی؛ دکتری عمومی (پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی)
۱۳ باکتری شناسی پزشکی کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی؛ پاتوبیولوژی؛ باکتری شناسی؛ بیولووژی سولولی و مولکوولی؛ میکروبیولووژی؛ قارچ شناسی پزشکی؛ انگل شناسی پزشکی؛ ویروس شناسی پزشکی؛ میکروب شناسی مواد غذایی؛ دکتری عمومی پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی؛ دکتری حرفه ای علوم آزمایشگاهی؛ دکتری حرفه ای دامپزشکی
۱۴ بهداشت باروری دکتری عمومی پزشکی؛ کارشناسی ارشد رشته های مامایی؛ مشاوره در مامایی؛ مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی (با پایه کارشناسی بهداشت عمومی و یا مامایی)؛ آموزش بهداشت (با پایه کارشناسی مامایی)؛ آموزش پزشکی (با پایه کارشناسی مامایی)
۱۵ بهداشت حرفه ای کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای (بهداشت صنعتی)؛ ارگونومی؛ سم شناسی؛ بهداشت ایمنی صنعتی
۱۶ بهداشت و ایمنی مواد غذایی دکتری عمومی پزشکی، داروسازی و دکتری حرفه ای دامپزشکی؛ کارشناسی ارشد رشته های: بهداشت و ایمنی مواد غذایی؛ میکروب شناسی مواد غذایی؛ علوم و صنایع غذایی گرایش کنترل کیفی و بهداشتی؛ علوم بهداشتی در تغذیه؛ علوم تغذیه؛ علوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه؛ مهندسی بهداشت محیط؛ کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی (با پایه لیسانس علوم و صنایع غذایی)
۱۷ بینایی سنجی کارشناسی ارشد رشته بینایی سنجی
۱۸ بیوشیمی بالینی کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی؛ بیوشیمی؛ داروسازی؛ علوم تغذیه؛ زیست شناسی گرایش بیوشیمی؛ شیمی (با پایه لیسانس بیوشیمی)؛ دکتری عمومی پزشکی، دامپزشکی، داروسازی و دکتری حرفه ای علوم آزمایشگاهی؛ دکتری تخصصی بیوشیمی
۱۹ بیولوژی تولید مثل دکتری پزشکی عمومی؛ دامپزشکی؛ دکتری حرفه ای علوم آزمایشگاهی و یا کارشناسی ارشد پرستاری؛ مامایی؛ فیزیولوژی؛ بیوشیمی بالینی؛ ژنتیک انسانی؛ ویروس شناسی پزشکی؛ میکروب شناسی پزشکی؛ میکروبیولوژی (میکروب بیماری زا)؛ ایمنی شناسی پزشکی؛ خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون؛ علوم تشریحی؛ بیولوژی تولید مثل؛ بیولوژی (کلیه گرایشها)؛ زیست فناوری پزشکی
۲۰ بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها کارشناسی ارشد حشره شناسی پزشکی (بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها)؛ انگل شناسی پزشکی؛ زیست شناسی (به غیر از گرایش گیاهی)؛ دکتری عمومی پزشکی؛ داروسازی؛ دکتری حرفه ای علوم آزمایشگاهی و دکتری حرفه ای دامپزشکی
۲۱ پرستاری کارشناسی ارشد در یکی از رشته های آموزش یا مدیریت خدمات پرستاری و یا رشته ها و گرایش های مربوط به پرستاری؛ کارشناسی ارشد هوشبری با لیسانس پرستاری
۲۲ پزشکی مولکولی دکتری عمومی پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، دکتری حرفه ای دامپزشکی، علوم آزمایشگاهی؛ مقاطع تخصصی و فوق تخصصی پزشکی و یا کارشناسی ارشد رشته های باکتری شناسی؛ بیوتکنولوژی میکروبی؛ بیوفیزیک؛ فیزیولوژی؛ ژنتیک انسانی؛ قارچ شناسی؛ زیست فناوری پزشکی (بیوتکنولوژی پزشکی)؛ حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین (بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها)؛ خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون؛ ویروس شناسی؛ زیست شناسی (با گرایش بیوشیمی، ژنتیک، سلولی مولکولی و میکروبیولوژی)؛ انگل شناسی؛ میکروبیولوژی؛ ایمونولوژی؛ بیوشیمی بالینی؛ تغذیه
۲۳ تاریخ علوم پزشکی دکتری عمومی (پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی)؛ دکتری حرفه ای دامپزشکی؛ کارشناسی ارشد رشته های تاریخ علم (تمام گرایشها)؛ تاریخ علوم پزشکی و کارشناسی ارشد دوره مجازی علوم حدیث، اخلاق و آداب پزشکی (ویژه اعضای هیات علمی)
۲۴ توکسین های میکروبی کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی؛ میکروب شناسی مواد غذایی؛ زیست شناسی (کلیه گرایشها)؛ انگل شناسی پزشکی؛ ایمنی شناسی پزشکی؛ حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین (بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها)؛ زیست فناوری پزشکی (بیوتکنولوژی پزشکی)؛ بیوشیمی بالینی؛ سم شناسی، قارچ شناسی پزشکی؛ باکتری شناسی پزشکی؛ زیست فناوری (بیوتکنولوژی) میکروبی؛ زیست فناوری (بیوتکنولوژی) دارویی؛ دکتری عمومی پزشکی؛ داروسازی؛ دندانپزشکی و دامپزشکی
۲۵ خون شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون کارشناسی ارشد هماتولوژی؛ علوم آزمایشگاهی؛ پاتوبیولوژی؛ بیوشیمی بالینی؛ ایمنی شناسی پزشکی؛ ژنتیک انسانی؛ دکتری عمومی پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی و دکتری حرفه ای علوم آزمایشگاهی؛ دامپزشکی
۲۶ روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی؛ روانشناسی سلامت؛ روانشناسی بالینی کودک و نوجوان؛ روانشناسی شخصیت؛ روانسنجی و رشته های روانشناسی (بالینی خانواده و سلامت، مشاوره، تربیتی، عمومی و استثنایی)؛ بهداشت روان؛ دکتری عمومی پزشکی
۲۷ روانشناسی نظامی کارشناسی ارشد روانشناسی (کلیه گرایشها)؛ بهداشت روان و دکتری عمومی پزشکی

این رشته مختص کادر نظامی و انتظامی است.

۲۸ زیست پزشکی سامانه ای Systems Biomedicine دکتری عمومی در رشته های پزشکی؛ داروسازی و دندانپزشکی و کارشناسی ارشد رشته های بیوشیمی بالینی؛ زیست شناسی سلولی مولکولی (کلیه گرایشها)؛ علوم و فناوری میکروبی ( کلیه گرایشها)؛ میکروب شناسی پزشکی؛ انگل شناسی پزشکی؛ قارچ شناسی پزشکی؛ ویروس شناسی پزشکی؛ ایمنی شناسی پزشکی؛ علوم و فناوری نانو (کلیه گرایشها)؛ زیست شناسی گرایش بیوفیزیک؛ ژنتیک انسانی؛ آمار زیستی؛ نانوفناوری پزشکی؛ زیست فناوری (بیوتکنولوژی) پزشکی؛ زیست فناوری (بیوتکنولوژی) میکروبی؛ زیست فناوری (بیوتکنولوژی) مولکولی؛ بیوانفورماتیک؛ انفورماتیک پزشکی
۲۹ زیست فناوری پزشکی کارشناسی ارشد پزشکی مولکولی؛ باکتری شناسی؛ بیوشیمی؛ خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون؛ نانوفناوری پزشکی؛ ایمنی شناسی؛ ویروس شناسی؛ ژنتیک؛ ژنتیک انسانی؛ زیست فناوری پزشکی (بیوتکنولوژی پزشکی)؛ بیوتکنولوژی؛ بیوتکنولوژی کشاورزی؛ بیوتکنولوژی میکروبی؛ زیست شناسی (کلیه گرایشها)؛ زیست پزشکی؛ انگل شناسی؛ میکروب شناسی؛ قارچ شناسی؛ حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین (بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها)؛ نانو زیست فناوری؛ دکتری عمومی رشته های پزشکی؛ دندانپزشکی؛ داروسازی و دکتری حرفه ای علوم آزمایشگاهی
۳۰ ژنتیک پزشکی کارشناسی ارشد یا بالاتر در رشته ژنتیک؛ ژنتیک انسانی؛ بیوشیمی بالینی؛ ایمنی شناسی پزشکی؛ زیست شناسی (گرایش های علوم سلولی و مولکولی؛ ژنتیک و بیوشیمی)؛ زیست فناوری پزشکی (بیوتکنولوژی پزشکی)؛ هماتولوژی (خون شناسی)؛ بیوتکنولوژی میکروبی؛ دکتری عمومی پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی؛ دکتری علوم آزمایشگاهی؛ دامپزشکی
۳۱ سالمند شناسی کارشناسی ارشد رشته های سالمند شناسی؛ سلامت سالمندی؛ آموزش بهداشت؛ بهداشت عمومی؛ اپیدمیولوژی؛ مدیریت توانبخشی؛ مدیریت خدمات بهداشتی درمانی؛ مددکاری اجتماعی؛ بینایی سنجی؛ رفاه اجتماعی؛ روانشناسی بالینی؛ پرستاری؛ مامایی؛ مشاوره در مامایی؛ فیزیوتراپی؛ شنوایی شناسی؛ کاردرمانی؛ گفتاردرمانی؛ علوم تغذیه؛ علوم بهداشتی در تغذیه؛ جامعه شناسی؛ پژوهش های اجتماعی؛ جامعه شناسی؛ جمعیت شناسی؛ مدیریت ورزشی و دکتری عمومی پزشکی؛ دندانپزشکی و داروسازی
۳۲ سلامت در بلایا و فوریت ها دکتری عمومی پزشکی؛ داروسازی؛ دندانپزشکی؛ دکتری علوم آزمایشگاهی و دکتری دامپزشکی؛ کارشناسی ارشد کلیه رشته های علوم پزشکی و کارشناسی ارشد رشته های: مطالعات دفاعی، استراتژیک؛ مدیریت بحران؛ پدافند غیرعامل؛ مدیریت سوانح طبیعی؛ مهندسی فناوری اطلاعات IT با گرایش امنیت اطلاعات؛ ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)؛ مشاوره (مدرسه ای، شغلی، خانواده ای، توانبخشی)؛ مدیریت اجرایی؛ مدیریت ورزشی؛ محیط زیست؛ مهندسی پزشکی؛ مدیریت فناوری اطلاعات؛ مدیریت شهری؛ مخاطرات محیطی (گرایش طبیعی و انسان ساخت)؛ مدیریت دولتی؛ مدیریت محیط زیست با گرایش مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست؛ مهندسی برق
۳۳ سلامت و رفاه اجتماعی کارشناسی ارشد در کلیه رشته های علوم پزشکی؛ علوم اجتماعی (کلیه گرایش ها)؛ روانشناسی (کلیه گرایش ها)؛ پژوهش علوم اجتماعی؛ علوم ارتباطات اجتماعی؛ ارتباطات اجتماعی (تحقیق در ارتباطات اجتماعی)؛ برنامه ریزی رفاه اجتماعی وزارت علوم، مدیریت دولتی؛ جغرافیا و برنامه ریزی شهری؛ جغرافیا و برنامه ریزی روستایی؛ ژورنالیسم پزشکی؛ بهداشت روان؛ دکتری عمومی پزشکی
۳۴ سیاست های غذا و تغذیه کارشناسی ارشد علوم تغذیه؛ علوم بهداشتی در تغذیه؛ اقتصاد بهداشت؛ مدیریت خدمات بهداشتی درمانی؛ اپیدمیولوژی؛ آموزش بهداشت؛ آمار زیستی؛ علوم و صنایع غذایی (گرایش کنترل کیفی و بهداشتی)؛ بهداشت و ایمنی موادغذایی؛ علوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه؛ مدیریت (با پایه کارشناسی تغذیه)؛ کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی؛ مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی (با پایه کارشناسی علوم تغذیه)؛ دکتری عمومی پزشکی؛ دندانپزشکی و داروسازی
۳۵ سیاستگذاری سلامت کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی؛ اقتصاد بهداشت (تمام گرایش ها)؛ مدیریت توانبخشی؛ رفاه اجتماعی؛ برنامه ریزی رفاه اجتماعی؛ اپیدمیولوژی؛ بهداشت محیط؛ بهداشت حرفه ای؛ ارزیابی فناوری سلامت؛ آموزش بهداشت؛ آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت؛ سلامت سالمندی؛ اکولوژی انسانی؛ پرستاری؛ مامایی؛ سلامت و ترافیک؛ سیاستگذاری عمومی؛ دکتری عمومی پزشکی؛ دندانپزشکی و داروسازی؛ دکتری حرفه ای علوم آزمایشگاهی؛ دکتری دامپزشکی؛ MBA مدیریت بیمارستانی؛ MBA مدیریت دارو؛ کارشناسی ارشد رشته های مدیریت اجرایی، مدیریت بازرگانی و MBA با پایه کارشناسی علوم پزشکی و ۲ سال سابقه اشتغال در سیستم سلامت کشور با تایید بالاترین مقام دستگاه؛ اپیدمیولوژی
۳۶ شنوایی شناسی کارشناسی ارشد رشته شنوایی شناسی یا دکتری عمومی پزشکی
۳۷ طب سنتی ایرانی دکتری عمومی پزشکی و رشته های تخصصی بالینی
۳۸ طب سوزنی دکتری عمومی پزشکی و رشته های تخصصی بالینی
۳۹ علوم اعصاب دکتری عمومی پزشکی؛ دندانپزشکی؛ داروسازی و دامپزشکی؛ کارشناسی ارشد رشته های فیزیولوژی؛ زیست شناسی (با گرایش علوم سلولی و مولکولی، علوم جانوری، میکروبیولوژی، ژنتیک و بیوشیمی)؛ ژنتیک انسانی؛ ژنتیک پزشکی؛ علوم تشریحی (آناتومی)؛ سم شناسی؛ بیوشیمی بالینی؛ علوم شناختی (کلیه گرایشها)؛ فارماکولوژی؛ فیزیوتراپی؛ کاردرمانی؛ گفتاردرمانی؛ اعضای مصنوعی و وسایل کمکی؛ بینایی سنجی؛ شنوایی شناسی؛ فیزیک پزشکی؛ بیوفیزیک؛ فناوری تصویربرداری پزشکی؛ روانشناسی بالینی؛ روانشناسی کودک و نوجوان؛ روانشناسی سلامت؛ مهندسی بیومکانیک؛ مهندسی پزشکی (کلیه گرایشها)؛ مهندسی برق – الکترونیک؛ ریاضی؛ ایمنی شناسی پزشکی؛ هوش مصنوعی؛ روانشناسی عمومی
۴۰ علوم بیومدیکال مقایسه ای کارشناسی ارشد علوم تشریحی؛ فیزیولوژی؛ بیوشیمی بالینی؛ ژنتیک انسانی؛ ایمنی شناسی؛ ایمنی شناسی پزشکی؛ انگل شناسی؛ انگل شناسی پزشکی؛ قارچ شناسی؛ قارچ شناسی پزشکی؛ خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون؛ میکروب شناسی پزشکی؛ ویروس شناسی پزشکی؛ بهداشت و ایمنی مواد غذایی؛ علوم تغذیه؛ تغذیه بالینی؛ میکروب شناسی مواد غذایی؛ سم شناسی؛ زیست شناسی سلولی مولکولی؛ زیست شناسی جانوری (همه گرایشها)؛ زیست فناوری میکروبی؛ زیست فناوری
مولکولی؛ دکتری عمومی پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، دامپزشکی

ادامه جدول مدارک مورد پذیرش آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) گروه علوم پزشکی برای سال تحصیـلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲

ردیف رشته تحصیلی مدارک تحصیلی مورد پذیرش آزمون دکتری تخصصی (Ph.D)
۴۱ علوم تشریحی کارشناسی ارشد علوم تشریحی (آناتومی)؛ جنین شناسی؛ بافت شناسی؛ دکتری عمومی پزشکی، دندانپزشکی، دامپزشکی
۴۲ علوم تغذیه توجه: با عنایت به مصوبات نظام پزشکی به پذیرفته شدگان ورودی سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ و به بعد که دارای کارشناسی رشته های غیر از علوم تغذیه هستند شماره نظام پزشکی و پرونده کار داده نخواهد شد.

کارشناسی ارشد رشته علوم تغذیه؛ علوم تغذیه در بحران؛ علوم بهداشتی در تغذیه؛ علوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه؛ تغذیه بالینی؛ تغذیه ورزشی؛ علوم و صنایع غذایی؛ بیوشیمی بالینی؛ مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی (با پایه کارشناسی علوم تغذیه)؛ کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی (با پایه کارشناسی علوم تغذیه)؛ بهداشت و ایمنی مواد غذایی (با پایه کارشناسی علوم تغذیه)؛ کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی (با پایه کارشناسی علوم تغذیه)؛ بیوشیمی (با پایه کارشناسی علوم تغذیه)؛ زیست شناسی جانوری (با پایه کارشناسی علوم تغذیه)؛ مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی (با پایه کارشناسی علوم تغذیه)؛ دکتری عمومی پزشکی؛ داروسازی

– مهندسی کشاورزی علوم دامی (گرایش تغذیه دام) مجاز به شرکت در آزمون نیستند.

۴۳ علوم سلولی کاربردی کارشناسی ارشد علوم تشریحی؛ زیست شناسی جانوری؛ بیولوژی سلولی و مولکولی (کلیه گرایشها)؛ زیست شناسی (کلیه گرایشها)؛ زیست فناوری پزشکی؛ میکروب شناسی پزشکی؛ میکروب شناسی؛ ویروس شناسی پزشکی؛ بیوتکنولوژی (زیست فناوری)؛ سم شناسی؛ بیولوژی تکوینی؛ ایمنی شناسی پزشکی؛ فیزیولووژی؛ فارماکولوژی؛ بیوشیمی بالینی؛ ژنتیک انسانی؛ خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژی)؛ نانوفناوری پزشکی؛ دکتری عمومی در رشته های پزشکی؛ دندانپزشکی؛ داروسازی و دکتری حرفه ای دامپزشکی
۴۴ علوم و صنایع غذایی کارشناسی ارشد در رشته های علوم و صنایع غذایی (کلیه گرایش ها)؛ شیمی مواد غذایی؛ میکروبیولوژی مواد غذایی؛ مهندسی صنایع غذایی؛ علوم غذایی؛ مهندسی کشاورزی (گرایش علوم و صنایع غذایی،) بهداشت و ایمنی مواد غذایی؛ بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی (با پایه کارشناسی علوم تغذیه یا علوم و صنایع غذایی گرایش کنترل کیفی و بهداشت یا بهداشت محیط و یا بهداشت عمومی)؛ کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی (با پایه لیسانس علوم و صنایع غذایی)؛ دکتری پزشکی عمومی، دندانپزشکی و دامپزشکی
۴۵ علوم و فناوری های تصویربرداری پزشکی گرایش تصویربرداری سلولی مولکولی بیولوژی سلولی و ملکولی (کلیه گرایشها)؛ زیست فناوری پزشکی؛ فیزیک پزشکی؛ ایمنی شناسی پزشکی؛ بیوشیمی بالینی؛ بیوفیزیک؛ فیزیولوژی؛ نانوتکنولوژی پزشکی؛ مهندسی هسته ای گرایش مهندسی پرتو پزشکی؛ فناوری تصویربرداری پزشکی؛ دکتری عمومی پزشکی و دکتری عمومی داروسازی
۴۶ علوم و فناوری های تصویربرداری پزشکی گرایش تصویربرداری عصبی کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی؛ مهندسی پزشکی (گرایش بیوالکتریک)؛ مهندسی برق (کلیه گرایشها)؛ فناوری تصویربرداری پزشکی (MRI و سی تی اسکن)؛ آمار ریاضی؛ ریاضی با گرایش های محض و کاربردی؛ دکتری عمومی پزشکی؛ مهندسی هسته ای گرایش مهندسی پرتو پزشکی
۴۷ فارماکولوژی پزشکی کارشناسی ارشد فارماکولوژی؛ دکتری عمومی پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی؛ دکتری حرفه ای علوم آزمایشگاهی
۴۸ فیزیک پزشکی کارشناسی ارشد رشته های فیزیک پزشکی؛ فیزیک؛ بیوفیزیک؛ مهندسی پزشکی؛ مهندسی پرتوپزشکی؛ مهندسی هسته ای (گرایش پرتوپزشکی)؛ تکنولوژی رادیولووژی؛ پرتوپزشکی؛ فناوری تصویربرداری پزشکی (MRI)؛ پزشکی هسته ای؛ رادیوبیولوژی (رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی)؛ فوتونیک؛ دکتری پزشکی عمومی، دندانپزشکی و داروسازی
۴۹ فیزیوتراپی کارشناسی ارشد فیزیوتراپی؛ فیزیوتراپی ورزشی؛ دکتری عمومی پزشکی
۵۰ فیزیولوژی پزشکی کارشناسی ارشد فیزیولوژی پزشکی؛ فیزیولوژی (انسانی، جانوری و دام)؛ زیست شناسی (گرایش جانوری و سلولی و مولکولی)؛ پرستاری (از جمله بیهوشی)؛ مامایی؛ دکتری عمومی پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی؛ دامپزشکی
۵۱ فیزیولوژی ورزشی کارشناسی ارشد رشته های فیزیولوژی؛ تربیت بدنی – کاردرمانی؛ فیزیوتراپی؛ بیوشیمی – بیولوژی ملکولی؛ علوم تشریحی و دکتری عمومی داروسازی؛ پزشکی و دندانپزشکی؛ تربیت بدنی – کاردرمانی؛ فیزیوتراپی؛ بیوشیمی – بیولوژی ملکولی؛ علوم تشریحی و دکتری عمومی داروسازی؛ پزشکی و دندانپزشکی
۵۲ قارچ شناسی پزشکی کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشکی؛ قارچ شناسی؛ باکتری شناسی پزشکی؛ انگل شناسی پزشکی؛ پاتوبیولوژی؛ میکروبیولوژی؛ ایمنی شناسی پزشکی؛ دکتری عمومی پزشکی؛ داروسازی؛ دکتری حرفه ای علوم آزمایشگاهی و دامپزشکی
۵۳ کار درمانی کارشناسی ارشد کاردرمانی و ارگونومی
۵۴ کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی؛ کتابداری و اطلاع رسانی فناوری اطلاعات سلامت؛ آموزش مدارک پزشکی (مدارک پزشکی یا فناوری اطلاعات)؛ مدیریت خدمات بهداشتی درمانی؛ انفورماتیک پزشکی؛ اقتصاد بهداشت؛ علم سنجی؛ علم اطلاعات و دانش شناسی؛ ژورنالیسم پزشکی؛ آموزش پزشکی؛ اپیدمیولوژی؛ ارزیابی فناوری سلامت
۵۵ گفتار درمانی کارشناسی ارشد گفتار درمانی
۵۶ مامایی کارشناسی ارشد رشته های مامایی و مشاوره در مامایی
۵۷ مددکاری اجتماعی دکتری عمومی؛ کلیه رشته های کارشناسی ارشد علوم پزشکی (با کارشناسی مددکاری اجتماعی)؛ کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی؛ مدیریت خدمات اجتماعی؛ رفاه اجتماعی
۵۸ مشاوره توانبخشی کارشناسی ارشد مشاوره و روانشناسی در کلیه گرایش ها؛ کاردرمانی؛ فیزیوتراپی؛ گفتاردرمانی؛ شنوایی شناسی؛ رفاه اجتماعی؛ روانشناسی سلامت؛ روانشناسی نظامی؛ کودکان استثنایی؛ مدیریت توانبخشی؛ اعضای مصنوعی و وسایل کمکی؛ پرستاری؛ بهداشت روان؛ دکتری عمومی پزشکی
۵۹ مطالعات اعتیاد کلیه رشته های علوم پزشکی و غیر علوم پزشکی در مقطع کارشناسی ارشد و بالاتر؛ دکتری عمومی پزشکی؛ داروسوازی و دندانپزشکی؛ متخصصین بالینی و دکتری تخصصی (Ph.D)

لازم به ذکر است به غیر از دانش آموختگان دوره دکتری عمومی پزشکی، متخصصین بالینی پزشکی و رشته روانشناسی بالینی؛ سایر داوطلبان ملزم به ارایه حداقل یک مقاله یا یک کتاب یا پایان نامه (مقطع کارشناسی ارشد یا بالاتر) با موضوع اعتیاد هستند که لازم است هنگام ثبت نام آزمون ارائه کنند. بررسی موضوع و تایید یا عدم تایید آن برعهده هیات ممتحنه، ارزشیابی و برنامه ریزی رشته خواهد بود. در صورت تایید یا عدم تایید هزینه ثبت نام برگردانده نخواهد شد.

۶۰ مدیریت اطلاعات سلامت کارشناسی ارشد آموزش مدارک پزشکی؛ فناوری اطلاعات سلامت؛ انفورماتیک پزشکی؛ مدیریت توانبخشی؛ رفاه اجتماعی؛ مددکاری اجتماعی؛ مدیریت خدمات بهداشتی درمانی؛ کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی؛ کتابداری و اطلاع رسوانی؛ ارزیابی فناوری سلامت و دکتری عمومی در رشته های پزشکی؛ داروسازی؛ دندانپزشکی و علوم آزمایشگاهی
۶۱ مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی کارشناسی ارشد در رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی؛ مدیریت بیمارستان؛ اقتصاد بهداشت؛ آموزش بهداشت و ارتقا سلامت، ارزیابی فناوری سلامت؛ مدیریت توانبخشی؛ رفاه اجتماعی؛ آمووزش پزشکی؛ مدیریت اجرایی؛ ماموایی؛ مدیریت پرستاری؛ پرستاری؛ مدیریت (کلیه گرایشها)؛ بهداشت عمومی؛ Business Administration؛ کارآفرینی؛ دکتری عمومی پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی؛ دامپزشکی
۶۲ مهندسی بافت کارشناسی ارشد علوم تشریحی (آناتومی، بافت شناسی و جنین شناسی)؛ زیست شناسی سولولی مولکولی؛ زیست شناسی جانوری؛بیوتکنولوژی (زیست فناوری)؛ ایمنی شناسی پزشکی؛ مهندسی پزشکی (کلیه گرایشها)؛ فیزیولووژی؛ فارمواکولوژی؛ سم شناسی؛ بیوپلیمر؛ بیومواد؛ بیوشیمی بالینی؛ ژنتیک انسانی؛ خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون؛ فیزیک پزشکی؛ نانوتکنولوژی؛ نانوتکنولوژی پزشکی؛ زیست فناوری پزشکی؛ مهندسی پلیمر؛ مهندسی مواد، مهندسی شیمی؛ شیمی؛ بیوشیمی؛ مهندسی مکانیک کلیه گرایشها)؛ زیستشناسی تکوینی؛ بافت شناسی دامپزشکی؛ مهندسی کامپیوتر؛ مهندسی نساجی؛ مهندسی برق (کلیه رشته ها)؛ دکتری عمومی در رشته های پزشکی؛ داروسازی و دندانپزشکی؛ دکتری حرفه ای دامپزشکی و علوم آزمایشگاهی
۶۳ مهندسی بهداشت محیط کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط؛ مهندسی محیط زیست؛ مهندسی بهسازی محیط؛ مهندسی عمران – آب و فاضلاب؛ مدیریت، برنامه ریزی و آموزش محیط زیست؛ محیط زیست؛ مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست؛ محیط زیست – برنامه ریلی؛ محیط زیست – مدیریت؛ محیط زیست – آموزش محیط زیست؛ کلیه گرایشهای شیمی؛ مهندسی شیمی؛ مهندسی عمران؛ مهندسی مکانیک؛ اکولوژی انسانی؛ مهندسی بهداشت محیط – مدیریت پسماند؛ مهندسی بهداشت محیط– بهره برداری و نگهداری از تاسیسات بهداشتی شهری؛ بهداشت محیط – سم شناسی محیط؛ مهندسی بهداشت محیط – مدیریت کیفیت هوا؛ بهداشت محیط – بهداشت پرتوها؛ مهندسی عمران گرایش محیط زیست؛ مهندسی عمران گرایش آب و فاضلاب
۶۴ مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی؛ مهندسی برق (کلیه گرایشها)؛ فیزیک (کلیه گرایشها)؛ اعضای مصنوعی و وسایل کمکی؛ گفتار درمانی؛ کاردرمانی؛ ارگونومی؛ فیزیک پزشکی؛ انفورماتیک پزشکی؛ کامپیوتر (کلیه گرایشها)؛ فناوری اطلاعات؛ شنوایی شناسی؛ بینایی سنجی؛ فیزیوتراپی ورزشی؛ فیزیوتراپی؛ مهندسی پرتوپزشکی و دکتری عمومی پزشکی
۶۵ مهندسی پزشکی (رباتیک پزشکی) کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی (کلیه گرایشها)؛ مهندسی مکانیک (کلیه گرایشها)؛ مهندسی مکاترونیک؛ مهندسی برق (کلیه گرایشها)؛ مهندسی رباتیک؛ مهندسی و علوم کامپیوتر (کلیه گرایشها)؛ اعضای مصنوعی و وسایل کمکی؛ انفورماتیک پزشکی؛ فناوری اطلاعات سلامت؛ فیزیوتراپی؛ فیزیوتراپی ورزشی؛ کاردرمانی؛ ارگونومی، مجموعه مهندسی هوا و فضا (شامل رشته های جلوبرندگی، دینامیک پرواز و کنترل، سازه های هوایی، آیرودینامیک، سوانح هوایی و صلاحیت های پروازی، مهندسی فضایی، مهندسی فناوری ماهواره) و دکتری عمومی پزشکی
۶۶ نانو فناوری پزشکی کارشناسی ارشد نانوفناوری پزشکی (نانوتکنولوژی پزشکی)؛ بیوفیزیک؛ فیزیک (همه گرایشها)؛ شیمی (کلیه گرایشها)؛ مهندسی شیمی؛ زیست شناسی (کلیه گرایشها)؛ مهندسی مواد (کلیه گرایشها)؛ مهندسی نساجی؛ بیوتکنولوژی (کلیه گرایشها)؛ ایمونولوژی؛ اعضای مصنوعی؛ انگل شناسی؛ بیوشیمی؛ مهندسی بهداشت حرفه ای؛ حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین (بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها)؛ ژنتیک انسانی؛ علوم تغذیه؛ علوم و صنایع غذایی؛ علوم بهداشتی در تغذیه؛ فیزیولوژی؛ فیزیوتراپی؛ قارچ شناسی؛ میکروب شناسی؛ ویروس شناسی پزشکی؛ مهندسی بهداشت محیط؛ فیزیک پزشکی؛ سم شناسی؛ هماتولوژی؛ مهندسی پزشکی؛ زیست فناوری پزشکی؛ زیست فناوری دارویی؛ نانوبیوتکنولوژی؛ فوتونیک؛ شیمی دارویی؛ تکنولوژی گردش خون؛ مهندسی پلیمر؛ نانوفیزیک؛ فناوری تصویربرداری پزشکی؛ دکتری عمومی پزشکی؛ دندانپزشکی و داروسازی؛ دکتری حرفه ای دامپزشکی
۶۷ ویروس شناسی پزشکی کارشناسی ارشد ویروس شناسی؛ پاتوبیولوژی؛ باکتری شناسی؛ علوم آزمایشگاهی؛ دامپزشکی؛ ایمنی شناسی؛ بیولوژی سلولی و مولکولی؛ میکروب شناسی؛ دکتری عمومی پزشکی، دندانپزشکی و داروسوازی؛ دکتری حرفه ای علوم آزمایشگاهی؛ دامپزشکی
۶۸ هوش مصنوعی در علوم پزشکی دکتری عمومی (پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی)؛ کارشناسی ارشد رشته های علوم کامپیوتر؛ مهندسی کامپیوتر؛ مهندسی برق (کلیه گرایشها)؛ مهندسی پزشکی (کلیه گرایشها)؛ مهندسی مکانیک (گرایش بیومکانیک، طراحی کاربردی و مکاترونیک)؛ بیوانفورماتیک؛ زیست فناوری پزشکی
۶۹ یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی کارشناسی ارشد تمام رشته های علوم پزشکی؛ یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی؛ آموزش پزشکی؛ تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی؛ دکتری عمومی پزشکی؛ دندانپزشکی و داروسازی

جدول مدارک مورد پذیرش آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) رشته های دندانپزشکی و داروسازی برای سال تحصیـلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲

ردیف رشته تحصیلی مدارک تحصیلی مورد پذیرش آزمون دکتری تخصصی (Ph.D)
۱ سلامت دهان دکتری حرفه ای دندانپزشکی
۲ دندانپزشکی اجتماعی دکتری حرفه ای دندانپزشکی
۳ مواد دندانی دکتری حرفه ای دندانپزشکی
۱ کنترل دارو و فرآورده های آرایشی و بهداشتی دکتری عمومی داروسازی. کارشناسی ارشد رشته داروسازی
۲ فارماسیوتیکس دکتری عمومی داروسازی. کارشناسی ارشد رشته داروسازی
۳ سم شناسی دکتری عمومی: داروسازی، پزشکی، دامپزشکی، دندانپزشکی، علوم آزمایشگاهی. کارشناسی ارشد رشته های: داروسازی، بیوشیمی بالینی، بیوشیمی، زیست شناسی (گرایش های علوم سلولی و مولکولی، ژنتیک، میکروبیولوژی، زیست فناوری)، سم شناسی، داروشناسی
۴ داروسازی سنتی دکتری عمومی داروسازی. کارشناسی ارشد رشته داروسازی
۵ داروسازی هسته ای دکتری عمومی داروسازی. کارشناسی ارشد رشته داروسازی
۶ زیست فناوری دارویی دکتری عمومی: داروسازی و پزشکی. کارشناسی ارشد رشته های: داروسازی، زیست فناوری دارویی، زیست فناوری پزشکی (بیوتکنولوژی پزشکی)، مهندسی
شیمی، بیوشیمی، زیست شناسی، میکروب شناسی، نانوتکنولوژی پزشکی و نانوتکنولوژی دارویی، زیست فناوری میکروبی
۷ اقتصاد و مدیریت دارو دکتری عمومی: داروسازی، پزشکی، دامپزشکی. کارشناسی ارشد رشته های: داروسازی، ناپیوسته اقتصاد، اقتصاد بهداشت، ارزیابی فناوری سلامت، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، نظارت بر امور دارویی
۸ فارماکوگنوزی دکتری عمومی: داروسازی، پزشکی. کارشناسی ارشد رشته داروسازی. کارشناسی رشته داروسازی، مشروط به دارا بودن کارشناسی ارشد رشته های شیمی، زیست شناسی، بیوتکنولوژی، بیوشیمی، علوم گیاهی، کشاورزی و فیتوشیمی
۹ شیمی دارویی دکتری عمومی داروسازی. کارشناسی ارشد رشته های: داروسازی، شیمی آلی، شیمی تجزیه، شیمی دارویی
۱۰ داروسازی بالینی دکتری عمومی داروسازی. کارشناسی ارشد رشته داروسازی
۱۱ نانوفناوری دارویی دکتری عمومی: داروسازی، پزشکی، دامپزشکی، دندانپزشکی و دکتری علوم آزمایشگاهی. کارشناسی ارشد رشته های: داروسازی، نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی (کلیه گرایشها)، نانوتکنولوژی پزشکی، زیست فناوری پزشکی، داروشناسی، سم شناسی، فیلیولوژی، بیوشیمی، بیوفیزیک، علوم تغذیه، علوم بهداشتی در تغذیه، ایمنی شناسی پزشکی، ژنتیک، مهندسی ژنتیک، زیست شناسی (گرایش علوم سلولی مولکولی، میکروبیولوژی، بیوشیمی، بیوفیزیک، ژنتیک،) میکروب شناسی پزشکی، مهندسی پزشکی (کلیه گرایشها)، شیمی (کلیه گرایشها)، ژنتیک انسانی، مهندسی پلیمر، بیومواد و بیوانفورماتیک
۱۲ زیست مواد دارویی دکتری عمومی در یکی از رشته های داروسازی، پزشکی، دندانپزشکی و دکتری حرفه ای دامپزشکی. کارشناسی ارشد رشته های: داروسازی، زیست فناوری (کلیه گرایشها)، نانوفناوری پزشکی، نانوفناوری دارویی، مهندسی پلیمر، زیست شناسی سلولی ملکولی، فیزیک پزشکی، بیوفیزیک، شیمی (کلیه گرایشها)، بیوشیمی (پایه و بالینی)، بیومکانیک، ایمنی شناسی پزشکی، ژنتیک، شیمی (آلی و پلیمر)، مهندسی بافت، زیست فناوری پزشکی، مهندسی شیمی، مهندسی مواد، مهندسی داروسازی و مهندسی پزشکی (زیست مواد)
۱۳ شیمی مواد خوراکی و آب شناسی پزشکی دکتری عمومی داروسازی. کارشناسی ارشد رشته داروسازی
اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار