مدل ساماندهی رشته های استانی دانشگاه فنی و حرفه ای تدوین شد

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

سرپرست دفتر آمایش و گسترش دانشگاه فنی وحرفه ای اعلام کرد: مدل ساماندهی رشته های دایر در دانشکده/ آموزشکده های استان‌ها در شورای ساماندهی و گسترش این دانشگاه ارائه شد.
به گزارش بازارکار نقل از دانشگاه فنی و حرفه ای، سید محسن حسینی مقدم گفت: یکی از راه‌های ارتقای کیفیت آموزشی در دانشگاه فنی وحرفه ای، ساماندهی رشته‌های دایر با توجه به ظرفیت‌ها، وضعیت پذیرش، جمعیت دانشجویی است.
وی ادامه داد: بررسی های انجام شده حاکی از آن است که آموزشکده ها بر روی رشته‌های خاص تمرکز کرده و در هر استان تعداد زیادی از آموزشکده ها اقدام به پذیرش تعداد محدودی رشته می کنند که به هنگام تشکیل کلاس با فوجی از کلاس‌های پایین‌تر از حد نصاب روبه رو بوده و در نهایت ارایه آموزش با کیفیت را زیر سؤال می برند.
سرپرست دفتر آمایش وگسترش دانشگاه فنی وحرفه ای افزود: مدل ساماندهی رشته های دایر در دانشکده/ آموزشکده های استان‌ها در شورای ساماندهی و گسترش دانشگاه فنی وحرفه‌ای که با حضور رئیس و معاونین دانشگاه برگزار می شود، ارائه شده و همگی اعضای شورا با اجرای ساماندهی، توافق نظر دارند.
حسینی مقدم ادامه داد: وضعیت ساماندهی و اتفاقاتی که برای پذیرش سال آتی باید اتفاق بیافتد در خصوص همه استان ها جمع بندی شده است منتهی در نظر است با هماهنگی و نظرخواهی از همه در استان‌ها این اقدام صورت گیرد تا با همراهی و همدلی همدیگر بتوانیم گامی مثبت در راه ارتقای کیفیت آموزشی برداریم.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار