استخدام سرپرست فروش

مشارکت بانک‌ها و نهادهای انقلابی برای ایجاد اشتغال

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

وزیر امور اقتصادی و دارایی از پایان پول پاشی به بهانه اشتغال خبر داد و گفت: شبکه بانکی کشور در قالب تبصره 18 بودجه در طرح‌های اشتغال با اهرم کردن منابع خود مشارکت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری فارس،‌ یکی از روشهای تامین مالی برای طرح‌های دولت،‌ اهرم کردن منابع محدود بودجه از طریق مشارکت دادن و تلفیق کردن منابع داخلی بانکها است، به این معنی که هر مبلغی از منابع بودجه باشد،‌ حد اقل دو برابر آن توسط بانکها با آن تلفیق می‌شود و در قالب تسهیلات ارزان به فعالان اقتصادی پرداخت می‌شود.

در این زمینه سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در صفحه مجازی خود نوشت: « سال قبل علاوه بر بودجه اشتغال (تبصره۱۸)، منابع بانک‌های دولتی را نیز به کمک ایجاد شغل آوردیم.

امسال برای توزیع منطقه‌ای و تحقق واقعی شغل، از بنیاد برکت و کمیته امداد نیز در شهرها و روستاها استفاده می‌کنیم، برای نظارت به تک‌تک پروژه‌های اشتغال.

دوره پول‌پاشی رو به اتمام است.»

خاندوزی، وزیراقتصاد همچنین گفت: تفاهم ۴۰هزار میلیاردی برای ایجاد اشتغال توسط ستاد اجرایی فرمان امام خمینی یکی از ابتکارات منحصربه فرد در سالهای اخیر است.

ویژگی طرح‌های برکت، پایش مرتب و آنلاین رسیدن تسهیلات به هدف و پیگیری مشاغل ایجادشده و حمایت از کارآفرینان است و وام‌ها هدر نمی‌رود.

وزیر امور اقتصادی و داریی تصریح کرد: برنامه ما به کار گرفتن توان و اعتبار شبکه بانکی برای افزایش تولید در کشور و تسهیلات خرد منجر به اشتغال‌زایی و پروژه‌های پیشران و عدم ورود به اقدامات غیرمولد است، تخصیص اعتبارات به مردم به واسطه نهادهایی مانند ستاد اجرایی فرمان امام که ازطریق تسهیلگران خود با مردم مرتبط هستند و بعد از دریافت تسهیلات، کارآفرین را رها نمی‌کنند، می‌تواند به الگوی غالب در کشور برای تخصیص بودجه و ارائه تسهیلات تبدیل شود.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار