نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی 2.5 برابر افراد غیردانشگاهی/ موافقت اولیه وزارت علوم با شکیل معاونت توسعه کارآفرینی

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی 2.5 برابر افراد غیردانشگاهی/ موافقت اولیه وزارت علوم با شکیل معاونت توسعه کارآفرینی

رییس فراکسیون نظارت بر اجرای برنامه های توسعه در مجلس، بر لزوم تشکیل معاونت توسعه کارآفرینی و هماهنگی آموزش عالی و بازار کار در وزارت علوم تاکید کرد.

محمد خدابخشی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت بر لزوم تشکیل معاونت توسعه کارآفرینی و هماهنگی آموزش عالی و بازار کار در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تاکید کرد و گفت: در حال حاضر با سه پدیده در ایران مواجه هستیم که توجه به آنها ضرورت هماهنگی نظام آموزش عالی با نیازهای بازار کار و دستگاه های مرتبط با آن را افزایش می دهد، چراکه معضل بیکاری در حال حاضر یک معضل ملی بوده و نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی 2.5 برابر افرادی است که تحصیلات ندارند و ضرورت دارد که در این باره در سطح بالای وزارتخانه نیازسنجی شود.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی، عدم تطابق تحصیلات و آموزش های فارغ التحصیلان آموزش عالی با نیازهای بازار کار، عدم توانمندی کافی عمده دانشجویان و فارغ التحصیلان در کارآفرینی و عدم حمایت مناسب معنوی و مادی از ایده ها، نوآوری ها، اکتشافات و اختراعات در کانون اصلی شکل گیری ایده ها یعنی آموزش عالی را از دلایل ضرورت تشکیل معاونت توسعه کارآفرینی و هماهنگی آموزش عالی و بازار کار در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری عنوان کرد.

عدم تطابق بین سال های تحصیل بیکاران و شاغلین در برخی از استان ها به حدود 10 سال می رسد

وی ادامه داد: عدم تطابق شغلی در بازار کار به معنی ناهماهنگی میان تحصیلات و مهارت‌‌های نیروی کار و شغل‌‌های موجود در اقتصاد است و یکی از دلایل اصلی افزایش نرخ بیکاری و کاهش بهره‌‌وری به شمار می‌‌رود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آمارها نشان می دهد که عدم تطابق بین سال های تحصیل بیکاران و شاغلین در برخی از استان ها حتی به حدود 10 سال می رسد که بخش مهمی از آن به ساختار غیر متناسب نظام آموزش عالی کشور با نیازهای بازار کار مرتبط است، یادآور شد: از طرف دیگر در حالی که دانشگاه ها و نظام های آموزش عالی در سطح جهانی برنامه های خود را معطوف به توسعه توانمندی کارآفرینی دانشجویان و فارغ التحصیلان از طریق بهبود نظام آموزشی خود در این راستا کرده اند به عنوان مثال در سال گذشته تنها فارغ التحصیلان دو دانشگاه هاروارد و استنفورد بیش از 13 میلیارد دلار سرمایه برای ایده های جدید کارآفرینی خود جذب کردند، اما نظام آموزش عالی ایران حساسیت بالایی به این موضوع نشان نمی دهد.

نظام آموزش عالی بی تفاوت از کنار مسأله کارآفرینی و اشتغال می گذرد

وی افزود: واقعیت آن است که در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان نهاد حاکمیتی نظام آموزش عالی که وظیفه اصلی در این زمینه را از بعد آموزشی دارد، تشکیلات و ساختار مناسبی برای اطمینان از نقش فعال این وزاتخانه برای جهت دهی به نظام آموزش عالی برای توسعه کارآفرینی دانشجویان و فارالتحصیلان، انطباق برنامه های آموزش عالی با نیازهای فعلی و آتی بازار کار و حمایت معنوی و مادی از ایده ها و نوآوری ها وجود ندارد.

خدابخشی با بیان اینکه نظام آموزش عالی به طور نسبی بی تفاوت از کنار مسأله کارآفرینی و اشتغال و ایجاد ارزش افزوده که جزء ذات نظام آموزشی است می گذرد و به نوعی روزمرگی در این زمینه دچار است، ادامه داد: اگرچه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئولیت بازار کار در ایران را به عهده دارد، اما در عمل به نظر می رسد که این وزارتخانه ابزارهای کافی که یکی از آنها نظام آموزشی معطوف به کارآفرینی و اشتغال است را در اختیار ندارد و در این زمینه ها باید دستگاه های مرتبط با هماهنگی آن وزارتخانه اقدامات عملی را انجام دهند.

ضرورت ایجاد ساختار هماهنگ کننده میان نظام آموزش عالی و بازار کار در وزارت علوم

وی اظهار داشت: در این راستا ایجاد تشکیلات و ساختاری که بتواند ضمن افزایش حساسیت نظام آموزش عالی، اقدامات عملی برای توسعه کارآفرینی و ایجاد هماهنگی میان نظام آموزش عالی و بازار کار ایجاد کند و حامی ایده های نو باشد، در وزارت علوم ضروری است، لذا پیشنهاد می شود این تشکیلات به صورت تشکیل معاونت توسعه کارآفرینی و هماهنگی آموزش عالی و بازار کار در وزارت علوم با شرح اهداف، وظایف و اختیارات و چارت سازمانی زیر باشد.

رییس فراکسیون نظارت بر اجرای برنامه های توسعه کشور مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه معاونت توسعه کارآفرینی و هماهنگی آموزش عالی و بازار کار به صورت مشخص باید سه هدف را پیگیری کند، افزود: کاهش عدم تطابق تحصیلی در بازار کار از طریق تطبیق برنامه های آموزش عالی با نیازهای فعلی و آتی بازار کار، توسعه توانمندی کارآفرینی دانشجویان و فارغ التحصیلان آموزش عالی از طریق افزایش توانمندی کاربردی نهادهای آموزشی و پژوهشی و دانشجویان آموزش عالی و حمایت معنوی و مادی از ایده ها، نوآوری ها و اختراعات دانشجویان و فارغ التحصیلان آموزش عالی باید از اهداف این معاونت باشد.

تشکیل پایگاه ملی اشتغال و کارآفرینی فارغ التحصیلان در وزارت علوم

وی در تشریح وظایف و اختیارات معاونت توسعه کارآفرینی و هماهنگی آموزش عالی و بازار کار، ادامه داد: تشکیل پایگاه ملی اشتغال و کارآفرینی فارغ التحصیلان، نیازسنجی نیازهای فعلی و آتی بازارکار با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تطابق برنامه های آموزشی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی با آن، نیازسنجی پژوهش های کاربردی و جهت دهی پژوهشکده ها، مراکز تحقیقاتی، پایان نامه ها به سمت آن از وظایف و اختیارات معاونت توسعه کارآفرینی و هماهنگی آموزش عالی و بازار کار است.

خدابخشی یادآور شد: ارزیابی و بازنگری در رشته ها، دروس و روش های آموزشی از منظر تطابق با نیازهای بازار کار و کارآفرینی، توسعه روابط دانشگاه ها با واحدهای تولیدی و مراکز تحقیق و توسعه آنها و ایجاد بستر علمی و کاربردی لازم برای شکل گیری و شکوفایی طرح های دانش بنیان و شناسایی کارآفرینان داخلی و بین المللی مرتبط با رشته های دانشگاه ها و استفاده از تجربیات مکتوب یا حضوری آنها برای دانشجویان مرتبط را از دیگر وظایف و اختیارات این معاونت است.

تشکیل صندوق های خاص برای حمایت مادی از دانشگاه ها

وی پیش بینی و برگزاری کلاس های درسی و کارگاه های آموزشی از ایده تا عمل در همه رشته هایی که موضوعیت داشته باشد، حمایت معنوی از حقوق مالکیت دانشجویان و فارغ التحصیلان بر ایده ها، نوآوری ها، اکتشافات و اختراعات آنها، همکاری با واحدهای تولیدی و تحقیق و توسعه آنها برای تبدیل ایده های دانشجویان و فارغ التحصیلان به محصول و تشکیل صندوق های خاص برای حمایت مادی از دانشگاه ها، گروه های آموزشی، اساتید و دانشجویان پیشرو در تطبیق برنامه آموزشی با نیازهای بازار کار وتوسعه کارآفرینی و نوآوری را از دیگر وظایف و اختیارات معاونت توسعه کارآفرینی و هماهنگی آموزش عالی و بازار کار عنوان کرد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در تشریح چارت سازمانی پیشنهادی معاونت توسعه کارآفرینی و هماهنگی آموزش عالی و بازار کار، ادامه داد:در راس این سازمان معاونت توسعه کارآفرینی و هماهنگی آموزش عالی و بازار کار قرار دارد و در زیرمجموعه این سازمان و به موازات یکدیگر دفتر نیازسنجی آموزشی و تطبیق عالی و بازار کار، دفتر توسعه مهارت های کارآفرینی در آموزش عالی و دفتر حمایت از ایده ها و کارآفرینی دانشجویان، فارغ التحصیلان و اعضای هیئت علمی تشکیل می شود.

رییس فراکسیون نظارت بر اجرای برنامه های توسعه کشور مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: موضوع تشکیل معاونت را در زمان رای اعتماد و ارائه برنامه های وزیر علوم در فراکسیون نظارت بر اجرای برنامه های توسعه کشور مطرح کردم و برای دومین بار نیز این مضوع را پیگیری کردم که وزیر اظهار کرد که بررسی هایی انجام داده و پیشنهاد تشکیل این معاونت مناسب است.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار