پاسخ رئیس سازمان سنجش به داوطلبان کنکور درباره حذف سهمیه‌ها

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

رئیس سازمان سنجش در پاسخ به خواسته برخی داوطلبان کنکور درباره حذف سهمیه‌ها گفت: ساماندهی مجدد سهمیه‌های کنکور در دستور کار است.

گروه دانشگاه خبرگزاری فارس؛ کنکور در کشور ما برای جوانان یک آزمایش مهم به شمار می‌رود و جوانان آن را آزمون سرنوشت خود می‌دانند.

در کنکور برای برخی داوطلبان سهمیه‌هایی در نظر گرفته شده است که گاهی داوطلبان دیگر خواستار حذف این سهمیه‌ها هستند.

سهمیه مناطق: شرکت کنندگان متقاضی سهمیه مناطق جزء یکی از مناطق ۱، ۲، ۳ محسوب می‌شوند.

سهمیه ایثارگران: هر یک از متقاضیان سهمیه رزمندگان، ایثارگران و خانواده شهدا می‌توانند بر اساس شرایط اعلام شده متقاضی این سهمیه شوند.

سهمیه بهیاران: از سال ۱۴۰۰ سهمیه ویژه بهیاران به مدت ۵ سال به میزان حداکثر ۵ درصد از ظرفیت در تمامی دوره‌ها به جز رشته محل‌های مخصوص مناطق محروم، بلایای طبیعی و دارای تعهد خدمت مقطع کارشناسی پیوسته رشته پرستاری به بهیاران حائز شرایط اختصاص می‌یابد.

برخی کاربران سامانه فارس من با ثبت پویشی در این سامانه خواستار حذف سهمیه ایثارگران شدند.

سردبیر سوژه فارس من در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، به طور کلی اختصاص سهمیه به برخی داوطلبان را ناعدالتی دانست و گفت: خواستار حذف سهمیه ایثارگران در کنکور هستیم تا همه داوطلبان بدون در نظر گرفتن سهمیه با هم رقابت کنند.

وی اضافه کرد: هیچ کس منکر جان‌فشانی قشر عظیم خانواده‌های ایثارگر و شاهد نیست اما اختصاص سهمیه در کنکور تاثیر منفی در نگرش جامعه دارد بنابراین خواستار حذف سهمیه هستیم.

 

این موضوع را از عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش نیز پیگیری کردیم.

* سهمیه‌ها حذف نمی‌شود؛ ساماندهی می‌شود

پورعباس در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس با بیان اینکه در طرح ساماندهی سهمیه‌ها، حذف سهمیه اتفاق نمی افتد، گفت: در حال حاضر دستور شورای عالی انقلاب فرهنگی ساماندهی مجدد سهمیه‌های کنکور است، سهمیه‌ها در شورای بومی‌گزینی به طور مطلق بازنگری کلی می‌شود و این جزء وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی است و در حوزه اختیارات وزارت علوم نیست، اگر آنجا به جمع بندی برسند، یکسال قبل باید اطلاع رسانی شود و سال بعد عملیاتی خواهد شد، پس حذف سهمیه اتفاق نمی افتد بلکه ساماندهی و یکپارچگی صورت خواهد گرفت.

پیش از این نیز سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفته بود: در سال‌های اخیر تقاضا برای برخی سهمیه‌ها کاهش یافته و باید با توجه به شرایط حال حاضر، سهمیه‌ها را ساماندهی کنیم که به زودی سیاست‌های مربوط به سهمیه‌ها جمع بندی و نهایی‌سازی و پذیرش کنکور در سال ۱۴۰۲ بر مبنای مصوبات جدید درباره سهمیه‌ها اجرا می‌شود.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار