پرداخت تسهیلات به اعضای هیات علمی دانشگاه ها آغاز شد

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

پرداخت تسهیلات به اعضای هیات علمی دانشگاه ها آغاز شد

ستاد امور رفاهی اعضای هیات علمی اعلام کرد:به موجب توافق به عمل آمده بین این ستاد و مدیران یکی از بانک ها، تسهیلاتی برای اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و پرسنل وزارت علوم در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، این ستاد همچنین اعلام کرده: واجدین شرایط می توانند از این خدمات بهره‌مند شوند. متقاضیان می‌توانند با مراجعه به نزدیک‌ترین شعب بانک طرف تعهد از تسهیلات این بانک که شامل وام خرید مسکن، تعمیر مسکن، ودیعه مسکن، خرید خودرو و کارت اعتباری بهره مند شوند.

نوع تسهیلات قابل پرداخت

حداکثر مبلغ قابل پرداخت

نحوه بازپرداخت

حداکثر مدت

نرخ سالانه سود

نوع وثیقه‌ها و تضمینات

خرید مسکن

معادل ۷۰ درصد ارزش مورد خریداری

تا سقف سه میلیارد ریال بابت خرید املاک مسکونی واقع در شهرهای تهران، مشهد، تبریز، اصفهان، کرج، شیراز، اهواز، ارومیه و رشت

تا سقف دو میلیارد ریال بابت خرید املاک مسکونی واقع در سایر شهرها

قسطی

۶۰ ماه

۱۸%

۱۰%و ثیقه نقدی+ ترهین غیر منقول موضوع خرید

تعمیر مسکن

معادل ارزش لوازم و مصالح ساختمانی مورد نیاز و حداکثر به میزان ۵۰ درصد ارزش ملک موضوع تعمیر تا سقف دو میلیارد ریال

قسطی

۶۰ ماه

۱۸%

۱۰%و ثیقه نقدی+ ترهین غیر منقول

ودیعه مسکن

تا سقف پانصد میلیون ریال

قسطی

۶۰ ماه

۱۸%

۱۰%و ثیقه نقدی+ چک+ گواهی کسر قسط برای اعضای هیأت علمی

۱۰%و ثیقه نقدی+ چک+ گواهی کسر قسط + یک نفر ضامن برای سایر کارکنان

خرید خودرو

۸۰ درصد بهای خودرو تا سقف پانصدمیلیون ریال برای اعضای هیأت علمی

قسطی

۳۶ ماه

۱۸%

۱۰%و ثیقه نقدی+چک+ گواهی کسر قسط

کارت اعتباری

تا سقف پانصد میلیون ریال برای اعضای هیأت علمی

پنج برابر خالص حقوق ماهیانه دریافتی تا سقف پانصدمیلیون ریال برای سایر کارکنان طبق لیست ارسالی سازمان

قسطی

۳۶ ماه

۱۸%

چک+گواهی کسر قسط برای اعضای هیأت علمی

چک+ گواهی کسر قسط+ یک نفر ضامن برای سایر کارکنان

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار