پیش ثبت‌نام رایگان کارت ملی هوشمند در پست

دسته ها: اخبار استان اخبار

مدیرکل پست خوزستان از پیش ثبت‌نام رایگان کارت ملی هوشمند در پست خبر داد.

مهران حموله اظهار کرد: ادارات پست مرکزی در سراسر استان خدمات پیش ثبت‌نام کارت ملی هوشمند را به متقاضیان ارایه می‌کنند و ارایه این خدمت از سوی پست برای مراجعان رایگان است.

وی افزود: براساس شیوه اجرایی دریافت کارت ملی هوشمند، متقاضیان دریافت این کارت باید در مرحله اول پیش ثبت‌نام کارت ملی را انجام داده و پس از آن در تاریخ معین شده جهت ثبت‌نام نهایی به ادارات پست تعیین شده مراجعه کنند.

حموله گفت: ادارات پست مرکزی در سراسر استان خوزستان خدمات پیش ثبت‌نام را برای متقاضیان دریافت کارت ملی هوشمند به صورت رایگان انجام می‌دهند و متقاضیان ملزم به پرداخت هیچگونه وجهی درخصوص پیش ثبت‌نام نیستند.

اخبار استان اخبار