نیکان داریا همراه

کاهش متقاضیان آزمون زبان msrt طی ۲ سال گذشته

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

تعداد دانشجویان شرکت کننده در آزمون زبان msrt تا سال ۱۳۹۷ روندی افزایشی داشته و پس از آن روندی کاهشی را تجربه کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام سازمان امور دانشجویان تعداد دانشجویان شرکت کننده در آزمون زبان msrt تا سال ۱۳۹۷ روندی افزایشی داشته و پس از آن کاهش یافته است به طوری که تعداد شرکت کنندگان از ۲۴۷۵۰ نفر به ۷۰۰۰۰ نفر در سال ۱۳۹۶ افزایش یافته و پس از آن روندی کاهشی را تجربه کرده است.

شیوع ویروس کرونا موجب عدم برگزاری آزمون زبان بطور ماهانه در سال ۱۳۹۹ شد و در آن سال فقط دو آزمون برگزار شده است.

آزمون زبان msrt در سال ۱۴۰۰ نیز صبح جمعه ۱۸ تیر برگزار می‌شود.

با توجه به مشخص نبودن وضعیت بیماری کرونا، احتمال تعویق زمان برگزاری آزمون وجود دارد.

کاهش متقاضیان آزمون زبان msrt طی ۲ سال گذشته

بر اساس این گزارش، آزمون MSRT که مجری برگزاری آن وزارت علوم بوده، جهت تعیین سطح زبان انگلیسی داوطلبان برگزار می شود و مدرک آن برای تمام دانشگاه‌های زیر مجموعه وزارت علوم و وزارت بهداشت معتبر است.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار