کسب مجوز ۳ رشته – گرایش کارشناسی ارشد برای دانشگاه شهید چمران اهواز

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز از کسب مجوز راه‌اندازی سه رشته – گرایش جدید در مقطع کارشناسی ارشد این دانشگاه خبر داد.

دکتر علیرضا جلیلی‌فر در این باره اظهار کرد: این رشته‌ها شامل «بیوتکنولوژی کشاورزی»، «علوم و مهندسی آب – گرایش هیدروانفورماتیک» و «علوم و مهندسی آب – گرایش هواشناسی کشاورزی» هستند.

به گزارش ایسنا به نقل از به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، وی افزود: رشته بیوتکنولوژی در گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی دانشکده کشاورزی، رشته علوم و مهندسی آب – گرایش هیدروانفورماتیک در گروه سازه‌های آبی و رشته علوم و مهندسی آب – گرایش هواشناسی کشاورزی در گروه هیدرولوژی و منابع آب دانشکده مهندسی آب و محیط زیست راه‌اندازی می‌شود.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز، افزود: افراد علاقه‌مند به این سه رشته – گرایش می‌توانند در صورت پذیرش، تحصیل خود را از ابتدای مهرماه ۱۴۰۱ در این دانشگاه آغاز کنند.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار