۱۱ مؤسسه ایرانی در میان برترین‌های جهان در نظام رتبه‌بندی شانگ‌های

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

بر پایۀ گزارش سال ۲۰۲۲ میلادی نظام رتبه‌بندی علمی دانشگاه‌های جهان یا شانگهای، ۱۱ مؤسسه ایرانی در میان ۱۰۰۰ مؤسسه برتر جهان هستند.
دانشگاه‌های «تهران» و «علوم پزشکی تهران» در میان ۵۰۰ مؤسسه برتر و دانشگاه‌های «تربیت مدرس»، «صنعتی امیرکبیر»، «صنعتی شریف»، «علوم پزشکی شهید بهشتی»، «علم و صنعت ایران»، «علوم پزشکی مشهد»، «فردوسی مشهد»، «علوم پزشکی ایران» و «تبریز» نیز در میان ۵۰۱ تا ۱۰۰۰ مؤسسه برتر جهان جای گرفته‌اند.

رتبه‌بندی جهانی «شانگهای» مؤسسه‌های پیشرو در جهان را بر پایۀ شش سنجه کلیدی ارزیابی می‌کند. دانش‌آموختگان برنده جایزه «نوبل» یا مدال «فیلدز» (۱۰ درصد امتیاز)، اعضای هیئت علمی برنده جایزه «نوبل» یا مدال «فیلدز» (۲۰ درصد امتیاز)، پژوهشگران پراستناد در زمینه‌های گوناگون علمی (۲۰ درصد امتیاز)، انتشارات در نشریه‌های «ساینس» و «نیچر» (۲۰ درصد امتیاز)، انتشارات در نمایه‌های استنادی علوم و علوم اجتماعی (۲۰ درصد امتیاز)، و سرانه عملکرد اعضای هئیت علمی (۱۰ درصد امتیاز) سنجه‌های ارزیابی در این نظام رتبه‌بندی هستند. در جدول یک، رتبه‌های ملی و جهانی مؤسسه‌های ایرانی و در جدول دو، امتیاز آن‌ها در سنجه‌های گوناگون آمده است.

بر پایۀ گزارش سال ۲۰۲۲ میلادی رتبه‌بندی «شانگهای»، «Harvard University» پیشگام است و «Stanford University»، «Massachusetts Institute of Technology»، «University of Cambridge»، «University of California, Berkeley»، «Princeton University»، «University of Oxford»، «Columbia University»، «California Institute of Technology»، و «University of Chicago» در جایگاه دوم تا دهم هستند.

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) با ساخت و بروزرسانی ابزار‌هایی حرفه‌ای برای ارزیابی و سنجش علم، فناوری، و نوآوری کشور می‌کوشد تا در زمینه‌های در پیوند با مأموریت‌هایش به سیاست‌گذاران برای برنامه‌ریزی‌های درست و کارآمد یاری رساند. گزارش پیش‌رو از انتشارات سامانة جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان (نما) که به پایش و گزارشِ پیرامونِ ۹۰ شاخص گوناگون از ۵۵ نهاد جهانی در حوزه‌های علم، فناوری، و نوآوری می‌پردازد و در نشانی NEMA.IRANDOC.AC.IR در دسترس همگان است.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار