۱۵۰۰ دانشجو معلم در دانشگاه فرهنگیان خوزستان پذیرش می‌شوند

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

رئیس دانشگاه فرهنگیان خوزستان از پذیرش یک هزار و ۵۰۰ دانشجو معلم در این دانشگاه در سال تحصیلی جدید دانشگاهی خبر داد و خواستار تقویت زیرساخت‌های این دانشگاه با توجه به ظرفیت جذب دانشجو شد.

حسن جرفی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در دو سال اخیر با شیوع کرونا و مجازی بودن آموزش، ظرفیت جذب دانشجو در دانشگاه فرهنگیان نیز افزایش یافت و در نتیجه دانشگاه با کمبود شدید زیرساخت‌های خوابگاهی و آموزشی مواجه است.

وی گفت: شرایط دانشگاه از نظر زیرساختی سخت است و انتظار داریم که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، آموزش و پرورش و نوسازی مدارس به شکل جدی ورود کنند.

رئیس دانشگاه فرهنگیان خوزستان افزود: امسال ورودی‌های سال‌های ۹۷ و ۹۸ رشته آموزش ابتدایی فارغ التحصیل شدند که حدود ۲ هزار تا ۲ هزار و ۲۰۰ نفر هستند. با فارغ التحصیل شدن این تعداد دانشجو و پذیرش دانشجویان جدید، ظرفیت دانشگاه کاملا تکمیل می‌شود بدون اینکه در تعداد پذیرش دانشجو نسبت به سال گذشته حتی یک نفر اضافه شده باشد.

وی با اشاره به پذیرش یک هزار و ۵۰۰ دانشجو در سال تحصیلی جدید، افزود: این در حالی است که دانشجویان ورودی مهر ۱۴۰۲- ۱۴۰۱ خوابگاه ندارند هر چند شرایط را مدیریت خواهیم کرد.

جرفی در خصوص نحوه جبران کمبود فضای خوابگاهی گفت: برای دانشجویان دختر مرکز خوابگاهی فاز اول را استفاده خواهیم کرد، البته به شرطی که از اعتبارات اموال تملیکی تجهیز شود. در صورتی که این خوابگاه تجهیز شود برای دانشجویان دختر مشکلی نخواهیم داشت اما برای تامین خوابگاه دانشجویان پسر از یک مدرسه شبانه‌روزی استفاده خواهیم کرد.

وی تاکید کرد: از نظر آموزشی می‌توانیم ۵ هزار دانشجو را جذب کنیم اما زیرساخت‌ها باید آماده باشند. برای جذب دانشجویان بیشتر باید امکانات خوابگاهی و آموزشی لازم را داشته باشیم با این حال در مهرماه امسال با مدیریت فضاهای موجود از نظر خوابگاهی مشکلی نخواهیم داشت.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار