۲۰ درصد دانشجویان ارشد و دکتری از استعداد‌های درخشان هستند

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و آموزش عالی وزارت علوم گفت: ۲۰ درصد دانشجویان ارشد و دکتری وزارت علوم از میان استعداد‌های درخشان انتخاب می‌شوند.
محمدرضا آهنچیان مدیرکل دفتر برنامه ریزی و آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره مهاجرت نخبگان گفت: مهاجرت نخبگان یک پدیده اجتماعی و فرهنگی با ابعاد خیلی گسترده و پیچیده است.

او افزود: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به نوبه خود در شناسایی دانشجویان استعداد درخشان در قالب المپیاد‌های علمی و غیر از المپیاد‌های علمی در طول دوران تحصیل اقدام و برنامه ریزی‌هایی کرده است.

آهنچیان تصریح کرد: حدود ۲۰ درصد از دانشجویان دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری وزارت علوم از میان دانشجویان استعداد درخشان و المپیاد‌های علمی انتخاب می‌شوند.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۴ محور برای دانشجویان استعداد درخشان به صورت ویژه داریم که شامل شناسایی، پرورش، هدایت و پشتیبانی از این دانشجویان است که آن قسمت پرورش و هدایت دانشجویان استعداد درخشان بیشتر به این منظور است که تعهدات لازم را نسبت به وضعیت جامعه و سرنوشت کشور خود داشته باشند و باعث تقویت آن شویم.

آهنچیان درباره مهارت شماری از نخبگان گفت گفت: داوطلبان وقتی برای تحصیل از کشور خارج می‌شوند ممکن است که برگشتشان با محدودیت‌هایی همراه شود که این مسئله می‌تواند دلایل متعددی داشته باشد و وزارت علوم باید اقداماتی انجام دهد که دانشجو از کشور خارج نشود یا اگر خارج می‌شود روی جنبه‌های اخلاقی و تعهدیش در دوره‌های تحصیلی دانشجو کار فرهنگی انجام دهد که در حال حاضر چنین برنامه‌هایی وجود دارد.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اضافه کرد: احتمال دارد که بهترین دانشجویان کشور به دلایل شخصی یا دلایل دیگری که که مرتبط با وزارت علوم نیست از کشور خارج شوند و دیگر بر نگردند، در عین حال وزارت علوم آمادگی این را دارد که اگر پیشنهاداتی برای توسعه برنامه‌های پرورش و هدایت دانشجویان استعداد درخشان از هریک از آحاد مردم وجود داشت در اختیار قرار بگیرد تا اقدامات موثرتری انجام دهیم.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار