۹۷۴ هزار فارغ التحصیل دانشگاهی بیکار هستند

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

بررسی سهم «جمعیت بیکار تحصیلکرده از مجموع جمعیت بیکار کشور» نشان می‌دهد که در پاییز امسال ۴۲.۳ درصد بیکاران کشور فارغ‌التحصیل دانشگاهی بوده‌اند.

بررسی تازه‌ترین آمار مربوط به وضعیت نیروی کار مربوط به پاییز سال ۱۴۰۰ که از سوی مرکز آمار ایران ارائه شده نشان می‌دهد که ۹۷۴ هزار و ۵۱۸ نفر از جمعیت فارغ‌التحصیلان کشور، بیکار هستند؛ یعنی در پاییز امسال ۱۳.۸ درصد از کل جمعیت فعال فارغ‌التحصیل آموزش عالی، بیکار بوده‌اند.

همچنین ۴۹۸ هزار و ۶۶۷ نفر از این جمعیت را مردان و ۴۷۵ هزار و ۸۵۱ نفر را زنان به خود اختصاص می‌دهند؛ از نظر درصدی نیز نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان گروه مردان ۱۰.۱ درصد و گروه زنان ۲۲.۶ درصد است.

نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان در گروه مردان در پاییز سال جاری نسبت به پاییز سال ۹۹، ۰.۲ درصد و در گروه زنان ۰.۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

۴۰.۳ درصد از بیکاران کشور، فارغ‌التحصیل دانشگاهی هستند

همچنین در حال حاضر ۲ میلیون و ۳۰۲ هزار و ۹۷۹ نفر بیکار در کشور داریم که بررسی سهم «جمعیت بیکار تحصیلکرده از مجموع جمعیت بیکار کشور» حاکی از آن است که ۴۲.۳ درصد بیکاران کشور، در گروه فارغ‌التحصیلان آموزش عالی قرار دارند که این سهم در پاییز سال ۹۹، معادل ۴۰.۲ درصد بود.

البته سهم «جمعیت شاغل فارغ‌التحصیل از کل شاغلان» با رشد مواجه بوده به طوری که این سهم ۰.۸ درصد افزایش داشته است؛ اما نسبت رشد جمعیت بیکار فارغ‌التحصیل همچنان طی سال‌های گذشته بیش از رشد جمعیت شاغل فارغ‌التحصیل است.

تعداد کل بیکاران کشور (۱۵ ساله و بیشتر) ۲ میلیون و ۲۹۱ هزار و ۶۰۴ نفر
تعداد فارغ‌التحصیلان بیکار ۹۷۴ هزار و ۵۱۸ نفر
تعداد فارغ‌التحصیلان بیکار زن ۴۷۵ هزار و ۸۵۱ نفر
تعداد فارغ‌التحصیلان بیکار مرد ۴۹۸ هزار و ۶۶۷ نفر
اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار