رزومه

آرمان

جدول حقوق و دستمزد سال ۹۶ + دانلود فایل

دسته ها: مطالب آموزشی
 

 

میزان حقوق و دستمزد سال ۱۳۹۶ 

شرح  سال ۱۳۹۴ سال ۱۳۹۵ سال ۹۶
حدالاقل دستمزد ماهانه  ۷,۱۲۴,۲۵۰ ۸,۱۲۲,۶۶۰ ۹،۲۹۹،۳۱۰
حق مسکن ماهیانه  ۴۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰
حق بن (خوار و بار ) ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰
حق اولاد – یک فرزند  ۷۱۲,۴۲۰ ۸۱۲,۱۶۰ ۹۲۹,۹۳۱
حق اولاد – دو فرزند  ۱,۴۲۴,۸۵۰ ۱,۶۲۴,۳۲۰ ۱,۸۵۹,۸۶۲
حق سنوات روزانه  ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۷,۰۰۰
حق سنوات ماهانه  ۳۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۵۱۰,۰۰۰
حدالاقل دستمزد روزانه  ۲۳۷,۴۷۵ ۲۷۰,۷۲۰ ۳۰۹,۹۷۷
مجموع دریافتی افراد مجرد  ۸,۹۲۴,۳۰۰ ۹,۷۲۱,۶۴۰ ۱۰,۷۹۹,۶۲۴
مجموع دریافتی افراد متاهل با یک فرزند  ۹,۶۳۶,۷۱۰ ۱۰,۵۳۳,۸۰۰ ۱۱,۶۸۴,۳۱۰
مجموع دریافتی افراد متاهل با دو فرزند  ۱۰,۳۴۹,۱۲۰ ۱۱,۳۴۵,۹۶۰ ۱۲,۶۶۵۹,۳۴۹
حقوق یک ساعت عادی با حدالاقل دستمزد  ۳۲،۳۹۸ ۳۶،۹۳۳ ۴۲،۲۸۹
حقوق یک ساعت اضافه کاری عادی با حدالاقل دستمزد  ۴۵،۳۵۷ ۵۱،۷۰۶ ۵۹،۲۰۴
                                                      مبالغ همگی به ریال می باشد — محاسبات بر اساس یک ماه می باشد

عیدی و پاداش ۱،۵۴۹،۸۸۵
مزایای پایان کار (سنوات خدمت) ۷۷۴،۹۴۳
مرخصی (بابت یک ماه در سال) ۹،۲۹۹،۳۱۰
حق شیفت ۱۰%- در ازای ۳۰ روز شیفت صبح و عصر ۹۲۹،۹۳۱
حق شیفت ۱۵%- در ازای ۳۰ روز شیفت صبح – عصر – شب ۱،۳۹۴،۸۹۷
حق شیفت ۲۲.۵%- در ازای ۳۰ روز شیفت صبح و شب یا عصر و شب ۲،۰۹۲،۳۴۵
حق شیفت ۳۵%- در ازای ۳۰ روز شیفت شب ثابت (۲۲ شب تا ۶ صبح) ۳،۲۴۵،۷۵۹
سقف معافیت مالیاتی پایه ۲۰،۰۰۰،۰۰۰

جدول نرخ پایه (سنوات) در گروه‌های بیست گانه ( ارقام به ریال در روز)

بخشنامه راجع به نرخ پایه سنوات در سال ۱۳۹۶

جدول مزد سنوات در گروه‌های بیست‌گانه در سال ۱۳۹۶ به شرح ذیل است که در اجرای تبصره یک بند ۲ بخشنامه شماره ۲۵۳۹۹۴ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۵ در مورد کارگرانی که از ۰۱/۰۱/۱۳۹۶ به بعد دارای یک‌سال سابقه خدمت باشند و یا یک‌سال از آخرین ترفیع آنان سپری شده باشد، متناسب با گروه شغلی مربوط معادل ریالی یک پایه با نرخ مقرر برقرار می‌شود.

تبصره ۱: مزد سنوات (پایه) که در اجرای مصوبه اخیر شورای عالی کار در سال ۱۳۹۶ و طبق جدول موضوع این بند داده می‌شود مشمول افزایش ۱۲ درصد نمی‌شود.

جدول نرخ پایه (سنوات) در گروه‌های بیست گانه ( ارقام به ریال در روز)

 
 

تبصره ۲: در اجرای تبصره ۳ بند ۲ بخشنامه شماره ۲۵۳۹۹۴ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۵ از ابتدای سال ۱۳۹۶ همه‌ی کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک‌سال سابقه کار شده و یا به یک‌سال از دریافت آخرین پایه(سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایایا پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.

میزان دستمزد سال ۹۶ بصورت رسمی ۱۴٫۵ درصد افزایش پیدا نمود .

بخشنامه دستمزد سال۹۶ 

جدول حقوق و دستمزد سال 96 + دانلود فایل

جهت مشاهده متن کامل بخشنامه و دستورالعمل مربوطه اینجا کلیک نمایید

مطالب آموزشی